Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (12)

Správce IT (260043)

(1. máje 97/25, Liberec 7, 11000)

- zajišťování správné funkce a chodu informačních systémů veřejné správy. - zajišťování správy informačních systémů na úrovni základních až pokročilých uživatelských znalostí a dovedností. Obslužné činnosti a základní údržba počítačové sítě, uživatelská podpora dalším zaměstnancům.

Mzda: 21 260 - 31 240 Kč / měsíc

Referent/ka v Oddělení kontrolním

(Hálkova 2484/32,, Cheb 2)

provádění daňových kontrol dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména v oblasti daně z příjmů, vyřizování žádostí, zpracování stanovisek a rozhodnutí, vedení daňových spisů daňových subjektů podle stanovených pravidel, orientace v oblasti účetnictví výhodou, …

Mzda: 21 260 - 31 240 Kč / měsíc

Referent/ka v Oddělení kontrolním

(Hálkova 2484/32,, Cheb 2)

provádění daňových kontrol dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména v oblasti daně z přidané hodnoty, vyřizování žádostí, zpracování stanovisek a rozhodnutí,  vedení daňových spisů daňových subjektů podle stanovených pravidel, zajišťování agendy fází…

Mzda: 19 730 - 28 920 Kč / měsíc

Rada v Oddělení vyměřovacím a vymáhacím (280586)

(Pionýrů 1360,, Žamberk, 564 01)

- komplexní výkon agendy při správě daní ve složitých případech správy daní.

Mzda: 21 260 - 31 240 Kč / měsíc

Právník – Referent Odboru daňového procesu

(Masarykova 427/31,, Brno)

Vyřizování  řádných a mimořádných opravných prostředků a dozorčích prostředků v daňovém řízení a ve správním řízení včetně zpracování rozhodnutí v působnosti celé České republiky. Zpracovávání stanovisek k řádným a mimořádným opravným prostředkům nebo dozorčím prostředkům, jejichž vyřízení je v…

Právník/Ekonom - Referent Odboru daně z příjmů právnických osob

(Masarykova 427/31,, Brno)

Vyřizování opravných a dozorčích prostředků podaných proti rozhodnutím finančních úřadů vydaných v rámci výkonu správy daně z příjmů právnických osob. Vedení daňového řízení a provádění k tomu potřebných procesních úkonů, zejména z pohledu řešení případů spojených s majetkem poplatníka (odpisy,…

Právník/Ekonom - Referent Sekce nepřímých daní

(Masarykova 427/31,, Brno)

Vedení řízení a vydávání rozhodnutí o opravných a dozorčích prostředcích na DPH v celostátní působnosti. Vedení řízení o žádostech a jiných podáních daňových subjektů na DPH. Připomínkování návrhů změn zákona o DPH a dalších souvisejících právních předpisů  a metodických materiálů. Možnost…

Právník/Ekonom - Referent Odboru nedaňových agend

(Masarykova 427/31,, Brno)

Odbor nedaňových agend vykonává zejména odvolací řízení v rámci odvodů za porušení rozpočtové kázně s celostátní působností (dotace), daně z hazardních her a správního trestání (přestupky v rámci agendy cenové kontroly). Jedná se o zajímavé a různorodé agendy, nelze tak jejich správu označit za…

Referent/ka v Oddělení kontrolním

(Slezská 166, Trutnov, 541 01)

komplexní výkon agendy při správě daní ve složitých případech správy daní, provádění postupů při správě daní dle daňového řádu (např. místní šetření, daňová kontrola, postupy k odstranění pochybností apod.), vyřizování žádostí, zpracování stanovisek a rozhodnutí

Mzda: 21 260 - 31 240 Kč / měsíc

Odborný rada v Oddělení daňového procesu (280717)

(Boženy Němcové 2625,, Pardubice 2)

koordinaci a metodické usměrňování rozhodujících směrů výkonu správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, zahrnující stanovení jednotných pravidel pro uplatňování pravomoci správců daně; koordinaci a metodické usměrňování v oblasti daňového práva, zejména daňového procesu v…

Mzda: 22 980 - 33 790 Kč / měsíc

Rada/odborný rada v Oddělení registračním I (270154)

(U Koruny 1632/1,, Hradec Králové, 500 02)

koordinaci a metodické usměrňování rozhodujících směrů výkonu správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, zahrnující stanovení jednotných pravidel pro uplatňování pravomoci správců daně; komplexní zajišťování a vedení registrační agendy; provádění daňových řízení…

Mzda: 22 980 - 33 790 Kč / měsíc

Referent/ka v Oddělení kontrolním (270323)

(Havlíčkova 56, Jičín)

vedení daňových kontrol, postupů k odstranění pochybností, místních šetření a dalších procesních postupů s daňovými subjekty při správě daní, písemnou a ústní komunikaci s daňovými subjekty a třetími osobami, vedení protokolovaných jednání,  provádění kompletního důkazního řízení včetně…

Mzda: 19 730 - 28 920 Kč / měsíc

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání

Ochrana osobních údajů