Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce - Praha (5)

Odborný/á referent/ka - sociálně-právní ochrana dětí

(Bechyňská 639, Praha 18, 19900)

Náplň práce: vykonává funkci kurátora pro mládež, účastní se trestního řízení vedeného proti mladistvým, zajišťuje agendy na úseku sociálně právní ochrany dětí, navrhuje a provádí okamžitá opatření na úseku sociálně právní ochrany dětí, zastupuje nezletilého jako kolizní opatrovník, provádí…

Odborný/á referent/ka odboru výstavby a územního rozhodování

(Bechyňská 639, Praha 18, 19900)

činnost na úseku obecného stavebního úřadu v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákona), vedení územních a stavebních řízeních v rámci svěřené působnosti na úseku stavebního zákona, vydávání opatření ve zjednodušeném postupu stavebního úřadu …

Referent/ka - sociálně-právní ochrana dětí

(Bechyňská 639, Praha 18, 19900)

  administrativní zajišťování agend na úseku sociálně-právní ochrany dětí, administrativní zajišťování agend na úseku sociální práce, spolupráce s orgány obcí, se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými…

Odborný/á referent/ka na úseku životního prostředí

(Bechyňská 639, Praha 18, 19900)

Náplň práce: výkon státní správy v hospodaření s odpady, zpracování závazných stanovisek životního prostředí z hlediska ochrany přírody, výkon státní správy v oblasti povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, výkon státní správy v oblasti ochrany lesů, výkon státní správy v oblasti…

Odborný/á referent/ka na úseku životního prostředí

(Bechyňská 639, Praha 18, 19900)

Náplň práce: výkon státní správy v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu, výkon státní správy v oblasti povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, výkon státní správy na úseku ochrany zvířat proti týrání, výkon státní správy v oblasti veterinární správy, zpracování závazných…

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání

Ochrana osobních údajů