Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (6)

Náplň práce: zajišťuje informování a poradenství k projektu zón placeného stání (vyřizování telefonických a elektronických dotazů spojených s tématem parkovacích oprávnění), přijímá a vyřizuje žádosti o výdej parkovacích oprávnění v parkovacích zónách placeného stání, zajišťuje komplexní…

Vedoucí ekonomického odboru

(Bechyňská 639, Praha 18, 19900)

Náplň práce:                                                                                                                                                                              vykonává dozor nad účetnictvím MČ, stanovuje finanční možnosti MČ v rámci střednědobé a dlouhodobé strategie,…

Vedoucí odboru životního prostředí

(Bechyňská 639, Praha 18, 19900)

  vedení odboru životního prostředí, výkon státní správy v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu, výkon státní správy v oblasti ochrany ovzduší,

Tajemník/ce

(Bechyňská 639, Praha 18, 19900)

Náplň práce: plnění úkolů tajemníka dle ustanovení zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, výkon státní správy a samosprávy, kompletní zajišťování pracovněprávních vztahů…

Odborný/á referent/ka ekonomického odboru

(Bechyňská 639, Praha 18, 19900)

vedení účetní agendy příspěvkových organizací na ÚMČ, tj zejména: kontrola hospodaření zřízených příspěvkových organizací zpracovávání přehledů o hospodaření příspěvkových organizací spolupráci při přípravě podkladů pro jednání Rady MČ kontrola vyúčtování grantů poskytovaných MČ.

Náplň práce: zajišťování odborných a specializovaných agend na úseku sociálně-právní ochrany dětí, návrhy a okamžitá opatření na úseku sociálně-právní ochrany dětí, zastupování nezletilých jako kolizní opatrovník, provádění dohledu nad nezletilými, ochrana dětí před škodlivými vlivy, které…

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání

Ochrana osobních údajů