Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

Vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace

referenční číslo: B-2019-05162/01-76921 | aktuálnost: 28.03.2019

Tištěná inzerce - MF DNES

Vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace

Náplň práce


Vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem 592 31 Nové Město na Moravě, Drobného 299, okres Žďár nad Sázavou. Ředitelka/ředitel školy bude jmenována/jmenován na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem do funkce od 1.8.2019.

Požadujeme


Požadavky: předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele školy, odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále znalost školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti. Písemně zašlete: přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail), úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitelky/ředitele školy (ne starší 3 měsíců), doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení (možno nahradit úředně ověřenými kopiemi dokladů o průběhu zaměstnání – pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, apod.), strukturovaný profesní životopis, koncepci rozvoje a řízení školy (max. rozsah 4 strany strojopisu), písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ke konkursnímu řízení zasílejte pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište). Bližší informace podá Mgr. Alena Lukášová, vedoucí odboru ŠKSV MěÚ Nové Město na Moravě, tel.: 566 598 420, e-mail: alena.lukasova@meu.nmnm.cz Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 29.3.2019 na adresu: Město Nové Město na Moravě, odbor ŠKSV, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Obálku označte slovy „Konkurs MŠ Nové Město na Moravě – NEOTVÍRAT“.

Region: Kraj Vysočina

Obor: Školství, výuka, vzdělávání, sport

Pracovní poměr: Plný úvazek