Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

Organizační pracovník obce Želechovice nad Dřevnicí

referenční číslo: B-2018-00588/04-74073 | aktuálnost: 22.02.2018

Tištěná inzerce - MF DNES

Organizační pracovník obce Želechovice nad Dřevnicí

Náplň práce


pořizování zápisů z jednání zastupitelstva a rady obce, příp. dalších jednání
příprava podkladů pro veřejné zakázky a žádosti o dotace vč. součinnosti při administraci
příprava podkladů pro stavební a kolaudační řízení vč. podkladů k realizaci staveb
vedení evidence smluvních vztahů s dodavateli
Místo výkonu práce:
Obecní úřad Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, PSČ 763 11

Požadujeme


minimální věk 18 let a způsobilost k právním úkonům
samostatnost, pečlivost, spolehlivost
trestní bezúhonnost
minimální vzdělání: SŠ ekonomický či stavební obor
práce na PC uživatelsky
praxe na obdobné pozici – výhodou
Předpokládaný nástup: 1. 5. 2018
Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka),
datum a podpis uchazeče,
adresa pro zasílání písemností pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče.
K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:
životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením,
úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:
poštou na adresu: Obec Želechovice nad Dřevnicí , 4. května 68, PSČ 763 11 (obálka musí být označena „administrativně-technický pracovník obce“ a uvedeno jméno a adresa uchazeče) , podací razítko nejpozději s datem 28.2.2018 nebo
osobně na podatelnu Obecního úřadu Želechovice nad Dřevnicí , 4. května 68, PSČ 763 11, (obálka musí být označena „administrativně-technický pracovník obce“ a uvedeno jméno a adresa uchazeče) nejpozději do 28.2.2018 do 14,00 hod.
http://www.zelechovice.eu/obecni-urad/

Nabízíme


Výše mzdy:
Zaměstnanec bude zařazen do platové třídy odpovídající této pozici ( 7. platová třída) dle
nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění.
Zaměstnanec bude zařazen do platového stupně dle dosaženého vzdělání a prokazatelné praxe.
Pracovní úvazek:
Smlouva na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební lhůtou.

Region: Zlínský kraj

Obor: Státní, veřejná správa

Pracovní poměr: Plný úvazek