Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

Koordinátor/ka evaluace - Operační program Technická pomoc

referenční číslo: E4408D5B | aktuálnost: 28.08.2016

MIKUPEX TRADE s.r.o.

Koordinátor/ka evaluace - Operační program Technická pomoc

Náplň práce


Profil klienta:
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor Řídícího orgánu OPTP, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: koordinátor/-ka evaluace pro Operační program Technická pomoc, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Náplň práce:
- zpracování, realizace a aktualizace evaluačních plánů OPTP,
- konzultování evaluačních plánů s Evaluační jednotkou MMR,
- metodické řízení a koordinace provádění evaluace,
- podílení se na zpracování metodik a technicko-informačních materiálů pro evaluace,
- podílení se na tvorbě evaluačních indikátorů a posouzení jejich vhodnosti,
- zajišťování informovanosti o výsledcích jednotlivých evaluací uvnitř i vně implementační struktury,
- přezkoumávání projevů rizik v zavedených systémech, zda nedochází k podezřelému chování,
- zadávání informací do MS2014+,
- podílení se na tvorbě a aktualizaci programové dokumentace OPTP,
- vykonávání činností v souladu s náplní práce v rámci programu OPTP 2007 – 2013 a programu OPTP 2014 - 2020,
- zajišťování archivace veškeré dokumentace vztahující se ke spravované oblasti dle příslušných pravidel.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014 - 2020 a v programovém období 2007-2013, přijatý usnesením vlády č. 444 ze dne 16. 6. 2014, v aktuálním znění:
- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
- občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk (splnění tohoto požadavku se dokládá písemným čestným prohlášením);
- způsobilost k právním úkonům - svéprávnost (splnění tohoto požadavku se dokládá písemným čestným prohlášením);
- potřebná zdravotní způsobilost (splnění tohoto požadavku se dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb
- trestní bezúhonnost (splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, nejpozději před konáním pohovoru)

Požadujeme:
- VŠ vzdělání (magisterský stupeň)
- znalost práce na PC na uživatelské úrovni (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)
- komunikační dovednosti
- systematický přístup
- samostatnost a pečlivost
- schopnost řešit problémové situace

Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou)
- plný pracovní úvazek
- místo výkonu práce Praha
- pružnou pracovní dobu
- 5 týdnu dovolené
- příspěvek na stravování v podobě stravenek
- jazykové kurzy a další odborné vzdělávání
- finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(14. platová třída) a motivační odměny dle usnesení vlády č. 444/2014
- vznik pracovního poměru ihned

Po zaslání Vašeho životopisu a motivačního dopisu v češtině Vám budou na Váš uvedený e-mail zaslány další informace a přílohy k výběrovému řízení.

Celý text oznámení a přílohy ke stažení naleznete zde:

www.mmr.cz/cs/Neobsazena-mista/Pracovni-mista


Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Váš strukturovaný životopis v češtině, prosím, zasílejte do 29. 8. 2016 kliknutím na odpovědní tlačítko u inzerátu. Nezapomeňte uvést název pozice, o kterou se ucházíte. Prosím rovněž o uvedení telefonického spojení na Vás (mobil).

Místo pracoviště: Praha

Region: Praha

Obor: Administrativa, Státní, veřejná správa, Ostatní

Pracovní poměr: Plný úvazek

Minimální požadované vzdělání: MBA, MBT, postgraduální