Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

Administrátor lidských zdrojů - odborný rada

referenční číslo: 9DA858F1 | aktuálnost: 28.07.2016

MIKUPEX TRADE s.r.o.

Administrátor lidských zdrojů - odborný rada

Náplň práce


Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - administrátor lidských zdrojů v Odboru vnitřních věcí, v Oddělení řízení lidských zdrojů, v Centru pro regionální rozvoj České republiky, v oboru služby 25. Pracovněprávní vztahy a 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání.

Základní informace:
- Místem výkonu služby je Praha.
- Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
- Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. září 2016.
- Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Administrátor lidských zdrojů je samostatný odborný státní zaměstnanec podřízený vedoucímu oddělení, který poskytuje podporu Oddělení řízení lidských zdrojů. Participuje na vyhlašování výběrových řízení dle zákoníku práce i zákona o státní službě, podílí se na průběhu a organizaci výběrových řízení, administraci rozhodnutí v souladu se správním řádem, připravuje podklady administrativního charakteru pro práci oddělení a v souladu s pokyny nadřízeného plní další, i samostatné úkoly související s chodem oddělení.

Doručení žádosti:
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 29. 7. 2016 tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID mt6427q.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada - administrátor lidských zdrojů Centra pro regionální rozvoj České republiky“.

Celý text oznámení a přílohy ke stažení naleznete zde:

www.crr.cz/cs/crr/uredni-deska-volna-mista/

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Místo pracoviště: Praha

Region: Praha

Obor: Administrativa, Personalistika, HR, Státní, veřejná správa, Ostatní

Pracovní poměr: Plný úvazek

Minimální požadované vzdělání: MBA, MBT, postgraduální