Registrace

Poskytnutím údajů při registraci a následně při používání systému JobDNES.cz souhlasím, aby je společnost MAFRA, a.s. zpracovávala a používala k účelům spojeným s provozem serveru jobDNES.cz, tedy zejména k poskytování (ať již za úplatu či bez ní) třetím osobám – zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování databáze zájemců o zaměstnání. Údaje mohou být také předávány dalším účastníkům partnerské sítě pro sdílení databáze životopisů vyhledávajícím uchazeče o zaměstnání za účelem nabídky práce. Údaje mohou být využívány pro účely marketingu MAFRA, a.s. a osob tvořících s ní holding.
Nakládání s osobními údaji se řídí pravidly mediální skupiny MAFRA, a.s.
Bližší informace neleznete též v obchodních podmínkách.
Souhlas udělujete na dobu neurčitou a kdykoliv v budoucnu je možné jej odvolat.