Jiří Švecký

Jiří Švecký
Kouřimská 228
28911  Tatce

abízíme zemní výkopové a demoliční práce,včetně odvozu materiálu,přípravné práce pro stavby. Kompletní realizaci inženýrských sítí ( kanalizace, voda , plyn.) Hloubení základů a základové desky, výkopy pro bazény, skrývky terénů, úpravy terénů , svahů. Čistění vodotečí,zpevňování a opravy cest,ploch a jiné stavební práce.