Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

Zadaným požadavkům neodpovídá žádná pracovní nabídka. Vyhledávání bylo rozšířeno na níže uvedené pozice.

Nalezené pracovní nabídky (73)

Referent/ka majetkové správy, Chotoviny

Referent/ka majetkové správy, Chotoviny Pracoviště-lokalita Chotoviny u Tábora (SSÚD) Náplň práce • Administrace veřejných zakázek malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zaká...

Investiční referent/ka úseku výstavby, Karlovy Vary

Pracoviště-lokalita Karlovy Vary Náplň práce • Podílí se na přípravě investičních a neinvestičních akcí zajišťovaných úsekem výstavby, vč. staveb OPD (Operační program Doprava II.) • Navrhuje...

referent RO - terénní inspektor (Náchod)

Požadavky - vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu se zaměřením na ekonomiku nebo zemědělství - řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič - samostatnost, komunikativ...

Technický pracovník do odd. realizace staveb

Pracoviště-lokalita Praha Náplň práce • Kontrola provádění a financování dopravně inženýrských staveb v návaznosti na změny během výstavby (ZBV) • Koordinace ZBV, jejich zařazování do systém...

Telefonní operátor

Přijmeme operátory do call centra. Náplní práce je telefonické dotazování - jedná se o výzkum veřejného mínění, tedy zjišťování názorů respondenta na různá témata. Náplní práce není aktivní telemar...

Odborný referent/vrchní referent Oddělení kontrolního II, Finanční správa

Základní informace: - Provádění vyhledávacích činností, místních šetření, postupů k odstranění pochybností a daňových kontrol u více druhů daní k zajištění cíle správy daní v souladu s daňovými př...

Vrchní referent/rada Oddělení kontrolního IV, Finanční správa

Základní informace: - Provádění vyhledávacích činností, místních šetření, postupů k odstranění pochybností a daňových kontrol u více druhů daní k zajištění cíle správy daní v souladu s daňovými př...

referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS (Zlín)

Požadavky - VŠ zemědělská nebo ekonomická - znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti - znalost správního řádu a administrativních postupů při správním řízení - znalost legisl...

vrchní referent v oddlěení kontroním, Finanční správa

Služba zahrnuje zejména: - Zajišťování agendy fází daňového řízení nebo správy více druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění. ...

Odborný referent/vrchní referent Oddělení kontrolního I, Finanční správa

Základní informace: - provádění postupů při správě daní podle daňového řádu, a to místního šetření, daňové kontroly, postupu k odstranění pochybností apod., - provádění vyhledávací činnosti podle...

Investiční referent/ka – specialista mostních konstrukcí

Pracoviště-lokalita Praha 4 Náplň práce • Technické expertízy projektových dokumentací pozemních komunikací se zaměřením na mostní objekty • Zajištění koordinace přípravy staveb mostních obje...

Technický pracovník – tunelový technik, Rudná

Pracoviště-lokalita Rudná u Prahy Náplň práce • Plánování a provádění pravidelných prohlídek svěřených technických zařízení a kontroly jejich obsluhy, vedení záznamů a dokumentace • Vykonává ...

Rada/odborný rada Oddělení nepřímých daní III, Finanční správa

Základní informace:koordinace a metodické usměrňování v oblasti správy daně z přidané hodnoty, s využitím znalosti daňového řádu.

vrchní referent/rada Oddělení kontrolní III Odbor kontrolní

Komplexní výkon agendy při správě daní ve složitých případech správy daní. Jde zejména o tyto oblasti: - Zajišťuje agendu vyřizování stížností, podnětů na nečinnost, námitek podjatosti a sprá...

referent územního plánování

Více na: http:www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/magistrat-mesta/odbor-uzemniho-rozvoje-a-stavebniho-radu/0695886-22-09-2016-vyberove-rizeni-smfm-referent-uzemniho-planovani-na-odboru-uzemni...

Rada/odborný rada v Oddělení mezinárodního zdaňování I, SFÚ, Finanční správa

Služba zahrnuje zejména: - provádění řízení a dalších postupů dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, - výkon daňových kontrol u daňových subjektů, - provádění ř...

Řízení projektů - služební místo

Náplň činnosti na služebním místě: • řízení a koordinace celého životního cyklu testování dodávek (aplikací) pro centrální informační systémy ČÚZK (celkem čtyři velké informační systémy pro někol...

referent Oddělení finančního reportingu EU

Náplň práce - administrace výkaznictví EU - fondy EZFRV, EZZF - administrativní práce spojená s evidencí a kontrolou údajů ve Velké knize dlužníků a vykazováním dlužných či uhrazených částek, re...

Referent majetkové správy – veřejné zakázky

Pracoviště-lokalita Praha Náplň práce • Komplexní výkon činnosti v oblasti zadávání a realizace veřejných zakázek • Tvorba zadávací dokumentace, administrace průběhu vyhodnocování obdrženýc...

Technický pracovník do oddělení správy silnic

Pracoviště-lokalita Praha Náplň práce • Podílení se na tvorbě závazných pracovních postupů údržby a oprav silnic a dálnic • Příprava podkladů o zimní údržbě komunikací • Kontrola provádění a...

Uložit hledání zavřít
JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce dle vašeho hledání. Zvolte název hledání.