Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

Zadaným požadavkům neodpovídá žádná pracovní nabídka. Vyhledávání bylo rozšířeno na níže uvedené pozice.

Nalezené pracovní nabídky (56)

Referent majetkové správy – veřejné zakázky

Pracoviště-lokalita Praha Náplň práce • Komplexní výkon činnosti v oblasti zadávání a realizace veřejných zakázek • Tvorba zadávací dokumentace, administrace průběhu vyhodnocování obdrženýc...

Technický pracovník do oddělení správy silnic

Pracoviště-lokalita Praha Náplň práce • Podílení se na tvorbě závazných pracovních postupů údržby a oprav silnic a dálnic • Příprava podkladů o zimní údržbě komunikací • Kontrola provádění a...

Vrchní referent/rada Sekretariátu ředitele sekce, IT pracovník, Finanční správa

Základní informace: - zajišťování správy, funkčnosti lokálního síťového prostředí - monitorování a diagnostika sítí - definování a přidělování adres uživatelům a propojování další sítě - techni...

Analytik-programátor-služební místo (12.platová třída)

• provádění analýz a kontrol dat v Informačním systému katastru nemovitostí (ISKN) a Informačním systému územní identifikace (ISÚI), • provádění analýz a kontrol dat v Registru územní identifikace...

Rada, odborný rada Oddělení nepřímých daní III, Finanční správa

Základní informace: - koordinace a metodické usměrňování v oblasti správy daně z přidané hodnoty s využitím znalosti daňového řádu

Rada/odborný rada Oddělení nepřímých daní III, Finanční správa

Základní informace: - koordinace a metodické usměrňování v oblasti správy daně z přidané hodnoty s využitím znalosti daňového řádu

Odborný referent/vrchní referent Oddělení majetkových daní II, Finanční správa

Základní informace: - vyměřování a kontrola majetkových daní.

Vrchní referent/rada Oddělení kontrolního III, Finanční správa

Základní informace: - provádění postupů při správě daní podle daňového řádu, a to místního šetření, daňové kontroly, postupu k odstranění pochybností apod., - provádění vyhledávací činnosti ...

Odborný rada, vedoucí Oddělení kontrolního I, Finanční správa

Základní informace: - koordinace daňové politiky na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění anebo správních činností souvisejících s jejich správou v rozsahu svěřené působnosti...

vrchní referent/rada Oddělení kontrolníVI

Základní informace: - kontrola více druhů daní se zaměřením na DPH - daňová evidence - účetnictví

Odborný referent/vrchní referent Oddělení vyměřovacího II, Finanční správa

Základní informace: - správa daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty a daně silniční - provádění řízení, postupů a úkonů dle daňového řádu - správa osobních daňových účtů

Odborný referent/vrchní referent Oddělení majetkových daní II, Finanční správa

Základní informace: - vyměřování a kontrola majetkových daní

Odborný pracovník/ce oddělení územního rozvoje v odboru dopravy a územního rozvoje

Městská část Praha 2 vyhlašuje výběrové řízení na volnou pozici odborný pracovník/ce oddělení územního rozvoje v odboru dopravy a územního rozvoje. Podrobnosti k výběrovému řízení jsou zveřejněny n...

Pracovník/ce oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Městská část Praha 2 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení volné pozice pracovník/ce oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.Veškeré požadavky k výběrovému řízení jsou zveřejněny na úřední de...

Technolog do odd. oprav dálnic

Pracoviště-lokalita Praha Náplň práce • Plánování, příprava a stavební dozor oprav dálnic na území Čech • Zpracovávání statistických údajů pro plánování oprav včetně jejich vyhodnocování • P...

Vrchní referent/rada Oddělení vyměřovacího II, Finanční správa

Základní informace: - správu daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty a daně silniční - provádění řízení, postupů a úkonů dle daňového řádu - správu osobních daňových účtů

Odborný referent Sekretariátu ředitele sekce, Finanční správa

Základní informace: -vyřizování došlé pošty a datových zpráv -kontrola docházky pracovníků -služební pochůzky -a jiné

Vrchní referent/rada Oddělení vyměřovacího II, Finanční správa

Základní informace: - správu daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty a daně silniční - provádění řízení, postupů a úkonů dle daňového řádu - správu osobních daňových účtů

Technický pracovník pro oplocování komunikací

Pracoviště-lokalita Praha Náplň práce • Řeší a koordinuje opatření podél komunikací v rámci investorských projektů ŘSD ČR s ohledem na ochranu životního prostředí (oplocování komunikací a sou...

Odborný rada – referent/ka Oddělení projektové podpory, Odbor metodický

Náplň činnosti na služebním místě: • zajištění reportingu z IS za OPŽP (tvorba pravidelných i ad hoc reportů); • analýza dat; • vytváření podkladů a zpracování informací pro vedení SFŽP, Řídíc...

Uložit hledání zavřít
JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce dle vašeho hledání. Zvolte název hledání.