Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

Zadaným požadavkům neodpovídá žádná pracovní nabídka. Vyhledávání bylo rozšířeno na níže uvedené pozice.

Nalezené pracovní nabídky (44)

odborný rada: referent Oddělení metodiky Národních dotací

Popis práce Metodik: - vypracovává a aktualizuje metodiku pro administraci jednotlivých programů národních dotací, které slouží k podpoře a rozvoji zemědělství a venkovského prostoru - vypracovává ...

Projektový/á manažer/ka do Oddělení IV., Odboru ochrany přírody

Charakteristika pracovní činnosti: - koordinace a příprava plánů realizace projektů v rámci projektů OPŽP po věcné stránce; - sledování čerpání prostředků v rámci projektů a koordinace impleme...

Projektový/á manažer/ka do Oddělení koordinace, podpory Národních programů a Rady fondu

Náplň práce: - zajišťování komplexní agendy přidělených žádostí; - posuzování a hodnocení žádostí přijatých do Národních programů financovaných z prostředků SFŽP nebo státních programů financovan...

Rozpočtář

Pracoviště-lokalita Praha 4 - Kačerov Náplň práce • Agenda spojená s čerpáním investičních a provozních rozpočtů a dotací z Ministerstva doprava a Státního fondu dopravní infrastruktury • K...

Vrchní rada v Oddělení právních služeb - Finanční správa

Základní informace: - tvorbu a kontrolu smluv - zajišťování právní ochrany zájmů Generálního finančního ředitelství (právní zastupování GFŘ v jednání před soudy, správními orgány apod.), - prá...

Technický pracovník do oddělení správy silnic

Pracoviště-lokalita Praha Náplň práce • Podílení se na tvorbě závazných pracovních postupů údržby a oprav silnic a dálnic • Příprava podkladů o zimní údržbě komunikací • Kontrola provádění a...

Referent/ka majetkové správy-veřejné zakázky-absolvent

Pracoviště-lokalita Praha 4 Náplň práce • Zajišťování a kontrola věcné správnosti agendy zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákona č. 134/2016 Sb. ...

metodik kontrol na místě IACS

Popis práce - analýza legislativy České republiky a Evropské unie za účelem vytváření a aktualizace kontrolních systémů/postupů pro ověřování podmínek svěřených opatření - zajišťování školení terén...

právník/metodik pro oblast veřejných zakázek

Popis práce - tvorba a aktualizace kontrolních postupů pro zadávání veřejných zakázek žadteli v rámci opatření PRV a OP Rybářství - provádění analytické činnosti pro oblast veřejných zakázek - koor...

referent Oddělení správy a optimalizace procesů

Popis práce Referent: - podílí se na realizaci procesního modelu SZIF ve smyslu modelování jednotlivých procesních oblastí za použití typových postupů, formální a logické kontroly modelů i jejich v...

Právník odboru veřejných zakázek

Pracoviště-lokalita Praha Náplň práce • Zpracování návrhů dodatečných informací, vyřizování opravných prostředků a zpracování dalších dokumentů v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek • ...

Referent majetkové správy pro veřejné zakázky, odd. metodiky a kontroly

Pracoviště-lokalita Praha 4 Náplň práce • Kontrola a metodická podpora veřejných zakázek v rámci celé administrace • Administrace významných veřejných zakázek • Další dílčí činnosti spojené ...

Technický pracovník - technik dopravy, Mirošovice

• Samostatně zajišťuje technický provoz technických zařízení, komplexně kontroluje stav techniky, zpracovává zápisy, zajišťuje techniku a organizuje údržbu a opravy technických zařízení. • Vykonáv...

Investiční referent/ka – specialista mostních konstrukcí

Pracoviště-lokalita Praha 4 Náplň práce • Technické expertízy projektových dokumentací pozemních komunikací se zaměřením na mostní objekty • Zajištění koordinace přípravy staveb mostních obje...

Účetní, Mirošovice

• Samostatně účtuje pohledávky, závazky, sleduje a eviduje pohyb finančních operací, zajišťuje inventarizaci majetku a závazků. • Samostatně vykonává všechny účetní práce včetně uzávěrek a následn...

Technický pracovník-technik elektro, Mirošovice

• Plánování a provádění pravidelných prohlídek svěřených technických zařízení a kontroly jejich obsluhy, vedení záznamů, dokumentace a vypracování revizí elektro. • Organizuje údržbu a opravy ele...

referent Oddělení architektury ICT - vhodné i pro absolventy

Požadavky - ukončené magisterské studium v technickém nebo ekonomickém oboru - řidičský průkaz skupiny B - znalost anglického jazyka (profesní úroveň odpovídající jazykové klasifikaci stupně B1 st...

referent Oddělení podpory aplikací

Požadavky - ukončené bakalářské studium - znalost PC - pokročilá znalost OS MS Windows, MS Office - zkušenosti s HR modulem SAP výhodou - týmová spolupráce, flexibilita, samostatnost, komunikativn...

Projektový/á manažer/ka

Náplň práce -komplexní zabezpečení administrace projektů v rámci dotačních titulů SFŽP ČR (především Nová Zelená úsporám); -provádění kontrolní činnosti ve vztahu k žádostem administrovaných na...

referent Oddělení finančního reportingu EU

Náplň práce - administrace výkaznictví EU - fondy EZFRV, EZZF - administrativní práce spojená s evidencí a kontrolou údajů ve Velké knize dlužníků a vykazováním dlužných či uhrazených částek, re...

Uložit hledání zavřít
JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce dle vašeho hledání. Zvolte název hledání.