Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

Zadaným požadavkům neodpovídá žádná pracovní nabídka. Vyhledávání bylo rozšířeno na níže uvedené pozice.

Nalezené pracovní nabídky (74)

Investiční referent/ka – specialista mostních konstrukcí

Pracoviště-lokalita Praha 4 Náplň práce • Technické expertízy projektových dokumentací pozemních komunikací se zaměřením na mostní objekty • Zajištění koordinace přípravy staveb mostních obje...

vrchní referent/rada Oddělení kontrolní III Odbor kontrolní

Komplexní výkon agendy při správě daní ve složitých případech správy daní. Jde zejména o tyto oblasti: - Zajišťuje agendu vyřizování stížností, podnětů na nečinnost, námitek podjatosti a sprá...

Rada/odborný rada v Oddělení mezinárodního zdaňování I, SFÚ, Finanční správa

Služba zahrnuje zejména: - provádění řízení a dalších postupů dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, - výkon daňových kontrol u daňových subjektů, - provádění ř...

Řízení projektů - služební místo

Náplň činnosti na služebním místě: • řízení a koordinace celého životního cyklu testování dodávek (aplikací) pro centrální informační systémy ČÚZK (celkem čtyři velké informační systémy pro někol...

Rada/odborný rada Oddělení nepřímých daní III, Finanční správa

Základní informace:koordinace a metodické usměrňování v oblasti správy daně z přidané hodnoty, s využitím znalosti daňového řádu.

referent Oddělení finančního reportingu EU

Náplň práce - administrace výkaznictví EU - fondy EZFRV, EZZF - administrativní práce spojená s evidencí a kontrolou údajů ve Velké knize dlužníků a vykazováním dlužných či uhrazených částek, re...

Referent majetkové správy – veřejné zakázky

Pracoviště-lokalita Praha Náplň práce • Komplexní výkon činnosti v oblasti zadávání a realizace veřejných zakázek • Tvorba zadávací dokumentace, administrace průběhu vyhodnocování obdrženýc...

Technický pracovník do oddělení správy silnic

Pracoviště-lokalita Praha Náplň práce • Podílení se na tvorbě závazných pracovních postupů údržby a oprav silnic a dálnic • Příprava podkladů o zimní údržbě komunikací • Kontrola provádění a...

Technický pracovník – tunelový technik, Rudná

Pracoviště-lokalita Rudná u Prahy Náplň práce • Plánování a provádění pravidelných prohlídek svěřených technických zařízení a kontroly jejich obsluhy, vedení záznamů a dokumentace • Vykonává ...

Technický pracovník pro dálniční mosty, Rudná

Pracoviště-lokalita SSÚD Rudná u Prahy Náplň práce • Zodpovídá za provádění běžné údržby na dálničních mostech, sleduje jejich stav, vedení evidence hospodaření s mosty v BMS dle ĆSN 73 6221 ...

Vedoucí odboru údržby dálnic

Pracoviště-lokalita Praha Náplň práce • Vedení a řízení odboru údržby • Odpovědnost za činnost odboru údržby • Celostátní koordinace činnosti v oblasti pozemních komunikací včetně spolupráce...

vedoucí odboru komunálních služeb MěÚ

Pracovní náplň: Řízení a zajištění činností na úsecích: odpadové hospodářství, místní poplatek za komunální odpad, veřejné osvětlení, veřejná zeleň, pohřebnictví, správa a údržba místních komun...

referent územního plánování

Více na: http:www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/magistrat-mesta/odbor-uzemniho-rozvoje-a-stavebniho-radu/0695886-22-09-2016-vyberove-rizeni-smfm-referent-uzemniho-planovani-na-odboru-uzemni...

referent RO - kontrolor (Olomouc)

Požadavky - VŠ zemědělského nebo ekonomického zaměření - znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti a k činnosti Fondu a jejich aplikace - orientace v účetnictví - samostatnost...

Vrchní referent/rada Sekretariátu ředitele sekce, IT pracovník, Finanční správa

Základní informace: - zajišťování správy, funkčnosti lokálního síťového prostředí - monitorování a diagnostika sítí - definování a přidělování adres uživatelům a propojování další sítě - techni...

Technický pracovník na ssúd 10

Pracoviště-lokalita SSÚD 10 Ostrov u Stříbra Náplň práce • Podílení se na tvorbě závazných pracovních postupů údržby a oprav dálnic • Příprava podkladů o zimní údržbě komunikací • Kontrola p...

Vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním I, Sekce ÚP v Rychnově nad Kněžnou, Finanční správa

Základní informace: - provádění postupů při správě daní podle daňového řádu, a to místního šetření, daňové kontroly, postupu k odstranění pochybností apod., - provádění vyhledávací činnosti podle...

Rada/odborný rada v Oddělení vyměřovacím III, Sekce ÚP v Rychnově nad Kněžnou, Finanční správa

Základní informace: - komplexní vyměřování daní včetně dodatečného vyměření daní, - provádění řízení, postupů a úkonů podle daňového řádu, - posuzování žádostí, zpracování stanovisek.

Dělník dálniční údržby – řidič, Mirošovice

Pracoviště-lokalita Středisko správy a údržby dálnice D1 (SSÚD) Mirošovice u Prahy, Hlavní 199, 251 66, Senohraby Náplň práce • Řízení vozidla zajišťující zimní a letní údržbu pozemních komun...

Analytik-programátor-služební místo (12.platová třída)

• provádění analýz a kontrol dat v Informačním systému katastru nemovitostí (ISKN) a Informačním systému územní identifikace (ISÚI), • provádění analýz a kontrol dat v Registru územní identifikace...

Uložit hledání zavřít
JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce dle vašeho hledání. Zvolte název hledání.