Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Úřad práce České republiky

Úředníci jinde neuvedení

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11168860719 | aktuálnost: 28. 7. 2016

Místo výkonu služby: Tachov
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou a to do 30. září 2019 s možností prodloužení do 31. srpna 2020 po dobu realizace projektu „Efektivní služby zaměstnanosti“ s reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. října 2016.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do
10. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě 20. srpna 2016, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Plzni, Kaplířova 7, 320 73 Plzeň, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna@pm.mpsv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID: 6gyzph2.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2016/81697-78099815“.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Vyšší odborné

Mzda: 16 440 Kč / měsíc

Region: Plzeňský kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail