Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Jičín

Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11200210731 | aktuálnost: 3. 8. 2016

REFERENT/-KA PAMÁTKOVÉ PÉČE - pracoviště Jičín.

Nabízíme :
- pracovní poměr na dobu určitou, po dobu mateřské a rodičovské dovolené
- platové zařazení dle nař. vlády č.564/2006 Sb.,v platném znění (9. plat.třída),
- místo výkonu práce: správní obvod města Jičína, obce s rozšířenou působností,
- dobré pracovní podmínky.

Předpoklady pro výkon funkce :

1) uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk,
2) vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v oborech - architektura, pozemní stavitelství, dějiny umění, historie nebo další příbuzné obory, přednostně se zaměřením na památkovou péči,
3) dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu, znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B,
4) vítán zájem o obor a zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti, pro výkon správních činností při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru).

Přihlášky musí obsahovat jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce se připojí strukturovaný životopis, výpis z Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče. Telefonický a elektronický kontakt na uchazeče vítán.

Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být doručeny na adresu Město Jičín, Žižkovo nám.18, 50601 Jičín, k rukám vedoucího Městského úřadu Jičín, Ing. Petera Bareše, nebo odevzdány na podatelně MěÚ Jičín do 15. srpna 2016.

Případné bližší informace Vám budou podány na výše uvedené adrese u vedoucího oddělení státní památkové péče MěÚ, Mgr. Martina Mezery, tel. č.: 493545190, e-mail: mezera@mujicin.cz.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Vyšší odborné

Mzda: 15 000 Kč / měsíc

Region: Královéhradecký kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail