Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Nový Jičín

Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně postižené)

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11526380797 | aktuálnost: 6. 10. 2016

z: 4.10.2016 Vyhlášeno výběrové řízení č. 9/2016 na obsazení pracovní pozice Sociální pracovník organizační složky ProSenior Nový Jičín:

Druh práce a její charakteristika:
Sociálně-právní poradenství. Analytická a metodická činnost v sociální péči v zařízení sociálních služeb, Vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu za účelem sociálního začlenění i mimo rámec zařízení sociálních služeb. Provádění dílčích odborných sociálních prací včetně zajišťování standardní dokumentace. Řešení dílčích sociálně-právních problémů. Zajišťování informací a odborných podkladů pro sociální práci včetně jejich zpracovávání. Provádění sociálních šetření za účelem poskytování sociální péče.
Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
Platová třída: 9*)
Předpokládaný nástup: 1.11.2016, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení
Předpoklady a požadavky:
minimálně vyšší odborné vzdělání pouze v některém ze studijních programů se zaměřením na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, výhodou pak vysokoškolské vzdělání ve studijních programech zaměřených na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku,
způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost, bezúhonnost,
znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti, zejména zákon č. 108/06 Sb., o sociálních službách,
uživatelské znalosti práce s PC (zejména s programy MS Word, MS Excel),
dobré organizační a komunikační schopnosti, včetně komunikace se seniory, schopnost řešit problémy, empatie, samostatnost, zodpovědnost, odolnost vůči psychické zátěži, ochota dalšího vzdělávání, schopnost vedení lidí,
řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič),
výhodou:
absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání vztahujících se k práci sociálního pracovníka a rozvoje osobnosti.
Nabízíme:
Nástupní plat v rozpětí 16 000 - 20 000 Kč měsíčně, 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování formou stravenek, příspěvek na ošatné, příspěvek na dovolenou, penzijní a životní pojištění, nebo kulturní a sportovní aktivity, možnost pobytu na rekreační chatě v Beskydech, zajištění dalšího vzdělávání.
Požadované doklady:
Písemná přihláška do výběrového řízení, která musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
o přesné označení výběrového řízení,
o jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu uchazeče,
o telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
o datum a podpis uchazeče.
Strukturovaný životopis uchazeče včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech.
Výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeče, ne starší než 3 měsíce.
Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů.
Pozn.: Požadované doklady s výjimkou přihlášky budou zaslány zpět po ukončení výběrového řízení.
Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru. Přizvaní uchazeči budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit, případně pracovní místo neobsadit.
Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy "Výběrové řízen

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Vyšší odborné

Mzda: 14 480 - 21 000 Kč / měsíc

Region: Moravskoslezský kraj

Obor: Služby, osobní služby, au-pair

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail