Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Fulnek

Specialisté v oblasti sociální práce

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11428930717 | aktuálnost: 15. 9. 2016

Z:14.9.2016.Místo výkonu práce: Město Fulnek.Tajemník Městského úřadu Fulnek vyhlašuje výběrové řízení č. 9/2016. Druh práce: referent odboru vnitřních věcí Městského úřadu Fulnek.Zařazení: úředník.Platové zařazení: 9. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., možnost postupného přiznání osobního příplatku. Pracovní poměr na dobu: neurčitou. Charakteristika vykonávané práce: jedná se o práci sociálního pracovníka, a to zejména výkon sociální práce, provádění sociálního šetření a sociální poradentství.
Vzdělání: vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku (§ 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
Jiné požadavky: orientace v legislativě v oblasti sociální práce a sociálně právní ochraně dětí, řidičský průkaz skupiny B a znalost práce s PC ( zejména Word, Excel, PowerPoint)
Požadované doklady:
a) profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.
Předpokládaný nástup: 10/2016
Přihláška musí obsahovat: přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis.
Přihlášku a výše uvedené materiály doručte na podatelnu městského úřadu do 30.9.2016 na adresu: Městský úřad Fulnek, tajemník městského úřadu, nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 9/2016 - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny (touto lhůtou je stanoveno datum, kdy musí být přihláška doručena na výše uvedenou adresu, nikoliv odeslána uchazečem).
Tajemník si vyhrazuje právo toto výběrové řízení bez udání důvodu zrušit.
Bližší informace: Mgr. Rostislav Musila, tajemník Městského úřadu Fulnek, č. tel: 556 770 870

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Vyšší odborné

Mzda: 15 170 - 22 810 Kč / měsíc

Region: Moravskoslezský kraj

Obor: Služby, osobní služby, au-pair

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail