Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Cvikov

Vedoucí ostatních úředníků

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11177750769 | aktuálnost: 29. 7. 2016

Popis pracovní pozice:
- plnění úkolů tajemníka dle ust. § 110 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zabezpečování koncepce rozvoje a komplexního zajištění přenesené působnosti výkonu státní správy ve správním obvodu obce
- komplexní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců města zařazených do MěÚ
- řízení a koordinace všech činností MěÚ
- zabezpečování konání zasedání Zastupitelstva města Cvikova a schůzí Rady města Cvikova

Místo výkonu práce: Cvikov

Platové zařazení: 11. platová třída dle z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (17.870,- Kč - 26.870,- Kč podle odpracovaných a započtených let + osobní příplatek a příplatek za vedení 15 až 40 % ze základního tarifu).

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s 6ti měsíční zkušební dobou a s předpokládaným termínem nástupu 1. 1. 2017

Předpoklady pro výkon funkce (dle ust. §§ 4 a5 z. č. 312/2002 Sb.):
- fyzická osoba, které dosáhla věku 18 let
- státní občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
- způsobilost k právním úkonům
- trestní bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka
- splnění dalších předpokladů podle §§ 2 a 4 z. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích (lustrační osvědčení a čestné prohlášení), předpoklady podle tohoto ust. neprokazují osoby narozené po 1. 12. 1971
- min. 3 roky praxe v průběhu osmi let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce:
a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním poměru nebo služebním poměru ke státu, nebo
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání

Požadavky stanovené pro výkon funkce:
- znalost právních předpisů z oblasti veřejné správy a z personální oblasti (z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce; z. č. 128/2000 Sb., o obcích; z. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků; z. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů; z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; z. č. 500/2004 sb., správní řád; a další)
- manažerské schopnosti
- organizační s rozhodovací schopností
- strategické myšlení
- vysoká úroveň zodpovědnosti, flexibilita, systémovost
- vysoká úroveň komunikačních dovedností
- zkušenosti s řízením kolektivů zaměstnanců
- odolnost vůči stresu
- pokročilá znalost Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Internet, e-mail)
- řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič
- znalost anglického nebo německého jazyka
- zpracování písemné koncepce řízení MěÚ Cvikov (max. 10 normostran), vč. následného jejího obhájení
Pozn. výhodou uchazeče bude doložení zvláštní odborné způsobilosti ve smyslu ust. § 21 až 26 z. č. 312/2002 Sb.; úspěšný uchazeč, který nedoloží osvědčení zvláštní odborné způsobilosti, bude povinen složit zkoušku do 18ti měsíců od vzniku prac. poměru

Lhůta pro podání přihlášky vč. příloh: 16. 9. 2016 do 10:00 hod.

Náležitost přihlášky, výčet dokladů a písemností k přihlášce, způsob podání přihlášky na webu města


Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Vysokoškolské

Mzda: 17 870 Kč / měsíc

Region: Liberecký kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail