Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Mělník

Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11424050744 | aktuálnost: 15. 9. 2016

Náplň práce: poskytování přímé péče klientům/kám azylového domu a noclahárny ( hledání bydlení, zaměstanání, pomoc s péčí o děti a s hospodařením domácnosti, tvorba plánů domácích aktivit apod.) Vedení evidence, psání záznamů, řešení úhrad a vedení pokladny. Pravidelná činnost v týmu na poradách, supervizích a prezentačních akcích organizace. Zodpovědnost za chod zařízení, vybavení, provádění kontrol budovy, evidence stavu energií, úklid a údržba budovy.
Požadujeme: uchazeč musí být fyzickou osobou, která je státním občanem České republiky, popřípaě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má na území ČR trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let. Vzdělání v oblasti sociální práce nebo příbuzných oborů dle zákona 108/2006 Sb., úspěšné absolvování kurzu Pracovník v sociálních službách nebo ochota si jej doplnit bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům., kreativita, samostatnost, spolehlivost, dobré komunikační schopnosti, vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu, prokazatelný zájem o danou problematiku, uživatelská práce na PC, ochota stále se vzdělávat a pracovat na vlastním rozvoji,
PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT TYTO NÁLEŽITOSTI:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení
- datum a místo narození
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu,
- datum a podpis
K přihlášce se připojí tyto dokaldy:
- strukturovaný životopis
- motivační dopis,
-kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, příp. kopie osvědčení z kurzu Pracovník v soc. službách
- výpis e evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
TERMÍN NÁSTUPU DOHODOU
TERMÍN DORUČENÍ PŘIHLÁŠKY DO 30.9.2016 DO 9:00 HOD. PÍSEMNĚ NA ADRESU MĚSTKÝ ÚŘAD, PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ODDĚLENÍ, NÁM. MÍRU 51, 276 01 MĚLNÍK

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)

Mzda: 11 540 Kč / měsíc

Region: Středočeský kraj

Obor: Služby, osobní služby, au-pair

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail