Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Blatná

Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11292780741 | aktuálnost: 20. 8. 2016

Město Blatná vyhlašuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na ředitele / ředitelku PO Centrum kultury a vzdělávání v Blatné.
Náplň práce: řízení příspěvkové organizace, právní a personální řízení a koordinace kultury v Blatné
Předpokládaný termín nástupu: nástup možný od 1. 11. 2016
Pracovní poměr: pracovní poměr na plný úvazek, na dobu určitou, po dobu mateřské a rodičovské dovolené, maximálně však na dobu 3 let
Platové rozmezí: 30 – 35 tisíc Kč
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- VŠ vzdělání
- manažerské schopnosti ve vedoucí funkci
- psychická odolnost
- kulturní a všeobecný přehled
- komunikativnost, bezvadné vystupování
- řidičský průkaz skupiny B
- dokonalá znalost práce na PC včetně internetových aplikací
- znalost cizích jazyků výhodou
- občanská bezúhonnost
Přihláška do výběrového řízení v písemné formě musí obsahovat:
a) jméno a příjmení, titul uchazeče,
b) datum a místo narození uchazeče,
c) státní příslušnost uchazeče,
d) místo trvalého pobytu uchazeče,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o občana cizího státu,
f) datum a podpis uchazeče,
g) souhlas se zpracováním osobních údajů (formulář na webových stránkách města)
K přihlášce je nutné zvlášť přiložit tyto následující doklady:
- životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených požadavků
- zpracování koncepce fungování a rozvoje CKVB v návaznosti na dosavadní směr a to pro všechny složky CKVB s výhledem na tři až pět let
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný dokladosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- doklad o splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění (lustr. osvědčení + čestné prohlášení dle § 20 zák. 422/2000 Sb., u občanů narozených před 2. 12. 1971)
Písemné přihlášky do výběrového řízení lze podávat v termínu do 9. 9. 2016 nejdéle do 12:00 hodin, na adresu: Městský úřad Blatná, tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná nebo osobně na podatelnu MěÚ Blatná. Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – ředitel/ředitelka PO CKVB“ a slovem NEOTEVÍRAT, dále ji opatřete jménem příjmením a adresou odesílatele.
Informace podává Bc. Kateřina Malečková – starostka města, tel. 383 416 114 a Mgr. et MgA Berenika Políčková PhD., tel. 383 311 257.
Na přihlášky v obálkách neoznačených nebo označených jiným způsobem či doručených po uvedeném termínu nebude brán zřetel. Dříve podané žádosti o zaměstnání nejsou považovány za přihlášky podle této výzvy a nebude na ně brán zřetel.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v libovolné fázi bez udání důvodů.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Vysokoškolské

Mzda: 30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Region: Jihočeský kraj

Obor: Management

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail