Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Jihomoravský kraj

Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11327330783 | aktuálnost: 27. 8. 2016

Ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje
vyhlašuje výběrové řízení na místo referenta/referentky právní agendy oddělení ekonomiky a kontroly odboru sociálních věcí
s místem výkonu práce Brno, Žerotínovo náměstí 449/3,
Předpoklady a požadavky:
dosažené vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu studijní obor právo
znalosti oboru postavení, činnosti a působnosti vyšších územních samosprávných celků a jejich orgánů - znalost zákona o krajích; zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; zákon o veřejných zakázkách; zákon o sociálních službách; správní řád; kontrolní řád; občanský zákoník; zákoník práce zvláštní odborná způsobilost při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru)
praxe ve státní správě nebo samosprávě vítána
jazykové znalosti vítána znalost cizího jazyka
další dovednosti
schopnost samostatné i týmové práce
schopnost aktivně přistupovat k řešení problému
tvůrčí a analytické myšlení
výborné komunikační, organizační i prezentační schopnosti
výborná uživatelská znalost MS Office
ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
pečlivost, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 14. září 2016. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personálních věcí
a vzdělávání, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.
Všechny požadavky a předpoklady musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.
kontaktní pracovník - Vlasta Holešinská, zástupkyně vedoucí oddělení ekonomiky a kontroly,
telefon: 541 652 161
Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11.
Termín nástupu: co nejdříve - dle dohody
Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.
K přihlášce připojte:
strukturovaný profesní životopis
originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k diplomu (vysvědčení nebo dodatek nemusí být ověřováno)
Charakteristika pracovního místa: Příprava návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv, poskytování metodické a poradenské činnosti pro organizace působící v oblasti sociálních služeb v rámci dotačních řízení a čerpání prostředků z rozpočtu JMK v oblasti sociálních věcí, zajištění a administrace zadávacích řízení.
Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Vysokoškolské

Mzda: 17 870 - 26 870 Kč / měsíc

Region: Jihomoravský kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail