Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Vodňany

Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11253140721 | aktuálnost: 13. 8. 2016

Tajemnice Městského úřadu Vodňany vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení na obsazení pracovního místa: investiční referent / referentka odboru správy majetku a investic

Popis pracovní pozice:
- příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic města
- shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu, stanovování optimálních způsobů realizace a zpracování zadávacích listů
- zpracovávání návrhů investičních plánů
- příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce
- provádění technického dozoru stavebníka
- příprava a zajišťování dokumentace pro stavební povolení

Doba výkonu práce: na dobu neurčitou
Platové podmínky: platová třída 9 dle NV č.564/2006 Sb., příloha č. 4
(15.170 – 22.810 Kč podle délky započítané praxe)
Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: nejdříve od 01.09.2016
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost, bezúhonnost,
Požadavky:
- ukončené minimálně stredoškolské vzdělání stavebního nebo strojního zaměření
- znalost platné legislativy (zákon c. 137/2006 Sb., zákon c. 183/2006 Sb., zákon c. 406/2000 Sb., zákon c. 458/2000 Sb., zákon c. 128/2000 Sb., zákon c. 89/2012 Sb., vyhláška c. 268/2009 Sb., vyhláška c. 398/2009 Sb., vyhláška c. 62/2013 Sb.)
- výhodou je praxe ve stavebnictví, veřejné správě a osvedčení o autorizaci dle zákona c. 360/1992 Sb., Zákon CNR o výkonu povolání autorizovaných architektu a o výkonu povolání autorizovaných inženýru a techniku činných ve výstavbě
- výborné komunikační a vyjednávací schopnosti, smysl pro zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, organizační schopnosti, schopnost samostatného rozhodování, časová flexibilita
- flexibilita pri řešení pracovních úkolů
- odolnost vůči stresu
- výborná čeština a stylistika
- výborná znalost práce na PC (Excel, Word, Outlook)
- řidičský průkaz skupiny B
Písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami zašlete na adresu: Městský úřad Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany nebo odevzdejte na podatelně MěÚ nejpozdeji do 24.08.2016. Za rozhodující se považuje datum přijetí na podatelně MěÚ.
Na obálce vyznačte: „NEOTEVÍRAT- výběrové řízení – „investiční referent/referentka odboru správy majetku a investic“.
Bližší informace o výběrovém řízení poskytne vedoucí odboru správy majetku a investic Ing.Šárka Ružičková na tel. 383 379 140.
Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče - uchazečky:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu (u cizího státního občana)
- datum a podpis
V přihlášce laskave uvedˇte kontaktní údaje - telefon, mobilní telefon, e-mail.
Povinné přílohy přihlášky:
- strukturovaný životopis
- výpis z evidence Rejstříku trestu – ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas s evidováním osobních údajů
Tajemnice si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nikoho nevybrat.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 15 170 - 22 810 Kč / měsíc

Region: Jihočeský kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail