Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Česká Lípa

Investiční poradci specialisté

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11338890758 | aktuálnost: 31. 8. 2016

Charakteristika pracovního místa: příprava a realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic
popř.:
Zajišťování přípravy investičních akcí, zpracovávání investičních záměrů podle zadání, způsobů financování, projektové přípravy apod. Řešení majetkoprávních vztahů podle investičních záměrů a technickoekonomických požadavků. Zpracovávání rozpočtů a plánů nákladů na přípravné, průzkumové a projektové práce. Zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace. Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu.

Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa

Platové zařazení a platové podmínky: tarifní rozpětí od 15 170 do 24 750 Kč podle zápočtu let odborné praxe, osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Pracovní poměr bude sjednán na dobu: určitou po dobu jednoho roku s možností prodloužení na dobu neurčitou

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
" vzdělání stavebního, popř. příbuzného technického směru
" orientace v základních stavebně-právních normách a základních otázkách legislativy v oblasti veřejných zakázek
" zodpovědný přístup k řešení problémů, komunikační dovednosti
" výborná znalost práce s MS Office, administrativní schopnosti
" řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič

Náležitosti písemné přihlášky: jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) - název pracovní pozice, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazeče

Přílohy přihlášky:
- životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky (vč. příloh): 14.09.2016 - 12:00 hodin

Způsob podání přihlášky: obálku označenou "Investiční technička / investiční technik" zaslat na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně Městského úřadu Česká Lípa

Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v úseku personalistiky a mezd - následně budou tyto protokolárně skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení kdykoliv v jeho průběhu.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 15 170 - 24 750 Kč / měsíc

Region: Liberecký kraj

Obor: Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail