Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Tištěná inzerce (MF DNES)

Referent/referentka sociálních věcí na oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí

Převzato z deníku MF DNES - referenční číslo: D418395C | aktuálnost: 27. 11. 2016

Referent/referentka sociálních věcí na oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova

Požadujeme:

 • vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci dle § 49a) zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v souladu s ustanovením dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • znalost agendy sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče výhodou
 • zkouška odborné způsobilosti pro správní činnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí výhodou
 • morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
 • spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, schopnost učit se novým poznatkům
 • znalost práce s PC (Word, Excel, Internet)
 • ochota pracovat podle potřeb i mimo obvyklou pracovní dobu
 • řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
 • prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
 • prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení právní a personální, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01

Obálka musí být vždy označena zn.: „VŘ – referent/referentka sociálních věcí“.
Bližší informace o pracovním místě podá Mgr. Jaroslav Svozil, vedoucí odboru sociálních věcí, tel. č. 582 329 301, Mgr. Bc. Marcela Vejmělková, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, tel. č. 582 329 550 nebo Zuzana Zapletalová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.

Nabízíme:

 • Platové zařazení: 10. platová třída, dle příslušných platových předpisů
 • Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
 • Místo výkonu práce: Prostějov
 • Termín pro podání přihlášky: 20. 11. 2016

Předpokládaný nástup: leden 2017, příp. dle možností vybraného uchazeče

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail