Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Generální finanční ředitelství

Ředitel Odvolacího finančního ředitelství jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č. 500127 – rada / odborný rada Oddělení majetkových daní i Odbor majetkových daní Sekce daňového procesu a majetkových daní v oboru služby „ Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“

č. 500127 – rada/odborný rada Oddělení majetkových daní i

referenční číslo: C87EF2E2 | aktuálnost: 16. 12. 2016

- kontrola vstupních údajů a výpočtu směrné hodnoty k dani z nabytí nemovitých věcí podle vyhlášky č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
- kontrola ocenění majetku ke zjištění základu pro vyměření daně z nabytí nemovitých věcí
- vyřizování řádných a mimořádných opravných prostředků a dozorčích prostředků v daňovém řízení včetně zpracování rozhodnutí v působnosti celé České republiky
- zpracovávání stanovisek k řádným a mimořádným opravným prostředkům nebo dozorčím prostředkům, jejichž vyřízení je v kompetenci GFŘ v působnosti celé České republiky
- vyřizování případů dalších procesních institutů v daňovém řízení (např. nečinnost) v působnosti celé České republiky

Požadujeme:

- znalost zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů včetně prováděcí vyhlášky č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
- základní znalost oceňovacích předpisů a ochota prohlubování znalostí v této oblasti
- znalost zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
- schopnost pracovat s informačním systémem katastru nemovitostí
- schopnost kvalitního písemného projevu v češtině (PC – Word)
- schopnost samostatné práce


Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 20. 01. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Odvolací finanční ředitelství, Masarykova 427/31, 602 00 Brno, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna5000@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky xjsn2gp.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo č. 500127 – rada / odborný rada Oddělení majetkových daní I Odbor majetkových daní Sekce daňového procesu a majetkových daní“.

Detailní informace k výběrovému řízení a formulář žádosti včetně příloh naleznete zde:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/nabidka-zamestnani/app/detail/2780372

Nabízíme:

Příjemné pracovní prostředí v centru Brna
-Stabilní finanční ohodnocení
-Pružná pracovní doba
-Pět týdnů dovolené a pět dnů placeného volna z důvodu zdravotní indispozice
-Možnost čerpání studijního volna -Možnost čerpání příspěvku na sport a vzdělávání
-Zajištění dalšího odborného vzdělávání formou školení a jiných vzdělávacích akcí
11. platová třída

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail