Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Jihomoravský kraj

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11134650759 | aktuálnost: 20. 7. 2016

Ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo
kontrolora/kontrolorky oddělení přezkumu obcí odboru kontrolního a právního
s místem výkonu práce pracoviště Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně,
pravidelné pracoviště Cejl 73, 601 82 Brno
Předpoklady a požadavky:
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
nejlépe ekonomika, veřejná správa
znalosti oboru - přezkoumání hospodaření územních celků, účetnictví, rozpočet, majetková oblast, veřejné zakázky, finanční kontrola, odměňování, další zvláštní předpisy vztahující se ke kontrolovaným oblastem
praxe - minimálně 3 roky praxe spočívající v činnosti, která souvisí odborně s předmětem přezkoumání (viz. § 5 zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)
další požadované dovednosti
výborná uživatelská znalost MS Office
odolnost vůči zátěži, schopnost zvládnout vysoké pracovní nasazení
samostatnost, zodpovědnost, iniciativa
schopnost analyticky myslet
schopnost koncepční práce
ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané vědomosti
umění jednat s lidmi (velmi dobré komunikační schopnosti)
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 4. srpna 2016. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.
kontaktní pracovník - Ing. Marek Kupka vedoucí oddělení přezkumu obcí odboru
kontrolního a právního, telefon 541 653 326.
Platové podmínky: řídí se zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 10.
Termín nástupu: co nejdříve, případně dle dohody
Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, e-mailová adresa, datum a podpis.
K přihlášce připojte:
" strukturovaný profesní životopis,
" originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
" originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (u diplomu
vč. dodatku nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, dodatek nebo vysvědčení nemusí být ověřováno)
" souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Bakalářské

Mzda: 16 440 - 24 750 Kč / měsíc

Region: Jihomoravský kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail