Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Velké Meziříčí

Strážníci

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11067260785 | aktuálnost: 15. 7. 2016

  • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Starosta města Velké Meziříčí vyhlašuje
výběrové řízení na pozici strážník Městské policie Velké Meziříčí
na dobu neurčitou
s místem výkonu práce Velké Meziříčí
a zařazením do platové třídy dle platných právních předpisů.
Požadavky na uchazeče:
" fyzická osoba, státní občan ČR, starší 21 let,
" bezúhonnost a spolehlivost podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
" zdravotní způsobilost k výkonu oprávnění a povinností strážníka podle zák.
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
" znalost českého jazyka,
" dosažené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
" znalost práce s PC (Word, Internet, Outlook),
" řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič,
" tělesná a duševní způsobilost, odolnost vůči stresu, flexibilita, samostatnost, odpovědnost.
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
" jméno, příjmení a titul,
" datum a místo narození uchazeče,
" státní příslušnost uchazeče,
" místo trvalého pobytu uchazeče,
" číslo občanského průkazu,
" telefonické spojení,
" datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
" životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, zejména odborných znalostech a dovednostech týkajících se uvedené pozice,
" výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce,
" čestné prohlášení o spolehlivosti podle § 4b, zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, ne starší 3 měsíce,
" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 29.07.2016 do 12:00 hod na adresu:
Město Velké Meziříčí
k rukám starosty města Velké Meziříčí Ing. Radovana Necida
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy: "Výběrové řízení - pozice STR"
Bližší informace podá: Ing. Petr Dvořák, tel.: 566 781 110
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 15 000 Kč / měsíc

Region: kraj Vysočina

Obor: Bezpečnost, ostraha

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail