Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Statutární město Ostrava

Odborní pracovníci hospodářské správy

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11582480747 | aktuálnost: 15. 10. 2016

Místo výkonu práce: městský obvod Slezská Ostrava, Nám. J. Gagarina 4

Kontakt: na výběrovém řízení

Požadované vzdělání
- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, výhodou v technickém oboru vzdělání

Požadované doklady:
- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se zabezpečování požadovaných činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, ověřený doklad o zkoušce ZOZ, pokud je jeho držitelem.

Přihláška musí obsahovat přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče. Přihláškou se rozumí samostatný dokad, nelze jej nahradit údaji uvedenými v životopise, v průvodním dopisy apod.

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové zpráv, bude nutné výpis z evidence Rejstříku trestů a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Lhůta pro podání přihlášky: do 31. 10. 2016 včetně.

Způsob a místo podání:
- poštou nebo osobním doručením na podatelnu Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina č. 4, Ostrava - Slezská Ostrava, v zalepené obálce označené VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 14/2016 - NEOTVÍRAT, s uvedením adresy uchazeče (odkaz na www.slezska.cz).
Adresa: Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
odbor vnitřních věcí
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Vyšší odborné

Mzda: 15 780 - 23 730 Kč / měsíc

Region: Moravskoslezský kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail