Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Obec Vranovice

Ostatní řídící pracovníci v oblasti kultury a zábavy

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11525080706 | aktuálnost: 5. 10. 2016

Výběrové řízení na funkci:
pracovník vztahů k veřejnosti Obecního úřadu Vranovice (vedoucí centra volného času).
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou - zástup za mateřskou dovolenou.

Požadavky pro výkon funkce:
- Úplné středoškolské vzdělání, vysokoškolské vzdělání
- Samostatnost, schopnost analytického úsudku
- Organizační schopnosti
- Kultivovaný psaný i mluvený projev
- Znalost českého jazyka na nadstandardní úrovni
- Znalost postupů komunikace s veřejností a hromadnými sdělovacími prostředky
- Zdatnost v redaktorské činnosti, praxe výhodou
- Pokročilá znalost práce na PC - Office, Word Press, Zonner photo studio
- Zkušenosti s administrací webových stránek, editace
- Základní znalost autorského práva
- Řidičský průkaz skupiny B
- Bezúhonnost

Předpokládaná náplň práce:
- Řízení Centra volného času, knihovny a TIC
- Organizování kulturních a společenských akcí
- Příprava a organizace informačních a prezentačních akcí pro veřejnost, návrh vhodných témat a forem prezentace
- Redaktorská a publicistická činnost (Vranovický zpravodaj, webové stránky obce, tiskové zprávy, spolupráce s médii)
- Komunikace s třetími stranami a produkční práce (grafik, tiskárna, IT, spolupracující odborník)
- Zajištění fotodokumentace a systémová archivace fotografií
- Vedení kulturní komise Rady obce Vranovice

Platové podmínky: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb. Zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., příloha č. 2 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 9-10
(+ osobní ohodnocení)

Termín nástupu: ihned, nejpozději 1.12.2016

Přihláška musí obsahovat:
- Jméno, příjmení, titul zájemce
- Datum a místo narození
- Státní příslušnost
- Datum a podpis zájemce, telefonní a e-mailové spojení.
- Ukázky publicistické činnosti, tiskových zpráv, apod.

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
- strukturovaný životopis o dosavadním zaměstnání, odborných znalostech a dovednostech
- vypracovaný návrh vlastní koncepce
- originál výpisu z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (k diplomu i vysvědčení o absolutoriu nebo o státní závěrečné zkoušce)
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zařazena do výběrového řízení.

Přihlášku s požadovanými doklady a náležitostmi doručte v uzavřené obálce, označené VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ-PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI do 17.10.2016 na adresu: Obecní úřad Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Místo výkonu práce: Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 19 000 - 25 000 Kč / měsíc

Region: Jihomoravský kraj

Obor: Tvůrčí práce, kultura, umění

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail