Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Ústí nad Orlicí

Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené)

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11339990738 | aktuálnost: 31. 8. 2016

VŠECHNY INFORMACE OHLEDNĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A NÁLEŽITOSTECH PŘIHLÁŠKY NALEZNETE NA ADRESE: www.ustinadorlici.cz
VŘ č. 5/2016 na obsazení pracovní pozice referenta/referentky odboru sociálních služeb, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Ústí nad Orlicí.
Pracovní poměr : na dobu neurčitou
Termín nástupu : říjen 2016, případně dle dohody
Platové zařazení : 10. platová třída (rozpětí dle platové tabulky 16.440 Kč až 24.750 Kč)
Příjem přihlášek : do 23. září 2016
CHARAKTERISTIKA VYKONÁVANÉ ČINNOSTI:
Pracovní činnosti na úseku agendy sociálně-právní ochrany dětí, zejména výkon agendy odborného specializovaného sociálního pracovníka dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (který musí kooperovat se spolupracujícími organizacemi, sledovat nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťovat příčiny jejich vzniku, činit opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti, pravidelně vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny, podle druhu a rozsahu činit opatření nezbytná k ochraně dítěte, poskytovat pomoc a poradenství rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte, vyhodnocovat situaci dítěte a rodiny a zpracovávat individuální plán ochrany dítěte, pořádat případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin).
POŽADAVKY NA UCHAZEČE:
- minimálně ukončené vyšší odborné vzdělání ve studijním programu zaměřeném na sociální práci, soc. politiku akreditované podle zvláštního právního předpisu
- znalost zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdější předpisů a zákona č. 500/2004Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
- výbornou znalost práce na PC (MS Office, Excel, Power Point)
- zodpovědnost, flexibilita, spolehlivost, samostatnost
- dobré komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi
- řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič
Výhodou: předchozí pracovní působení na obdobné pozici
LHŮTA, ZPŮSOB A MÍSTO DORUČENÍ PŘIHLÁŠEK:
Přihlášku s přílohami doručte do 23. září 2016 buď osobně na podatelnu MěÚ Ústí nad Orlicí, Sychrova 16 (do 14.00 hod.) nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ) na adresu: Městský úřad Ústí nad Orlicí, Odbor kancelář tajemníka, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí.
Uzavřenou obálku označte: Výběrového řízení č. 5/2016 "Neotvírat - výběrové řízení - OSPOD"
Případné dotazy zodpoví:
Mgr. Ivana Nečekalová, vedoucí odboru sociálních služeb MěÚ tel.č.: 465 514 512
Bc. Sylva Heulerová, vedoucí oddělení SPOD, tel.č. 465 514 517
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, nebo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů. Zaslané osobní materiály budou uchazeči vráceny.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Vyšší odborné

Mzda: 16 440 - 24 750 Kč / měsíc

Region: Pardubický kraj

Obor: Služby, osobní služby, au-pair

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail