Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Obec Lutín

Ostatní řídící pracovníci ve stavebnictví

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11119190705 | aktuálnost: 18. 7. 2016

Náplň práce:
1. na úseku územně správním (územní rozhodování, vydávání územního souhlasu, vydávání stanovisek, uzavírání veřejnoprávních smluv atd.)
2. na úseku stavebně správním (ohlašování staveb, povolení staveb, odstranění staveb, přestupky a delikty atd.)
3. podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád zajišťuje výkon určitých rozhodnutí stavebního úřadu
4. jako vedoucí stavebního úřadu odpovídá za chod úřadu a je nadřízený pracovním stavebního úřadu
5. provádění další činnosti (vydávání potvrzení, sdělení o existenci stavby, provádí státní dozor na stavbách, řeší mimořádné postupy, připravuje podklady pro soud atd.)

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2005 Sb., o úřednících územních samosprávních celků v platném znění:
- občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk, dosáhl věku 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost,
- negativní lustrační osvědčení v souladu se zákonem 451/1991 Sb., § 1, odst. g, toto osvědčení nemusí být součástí požadovaných náležitostí přihlášky, ale vybraný uchazeč jej později musí doložit.

Další požadavky:
požadované vzdělání: vysokoškolské nebo středoškolské - stavební směr, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního zákona a stavebního řádu; praxe: znalosti a dovednosti: znalost práce na PC, praxe v oboru alespoň 3 roky, praxe ve veřejné správě výhodou (výkon správních činností); další dovednosti, schopnosti: komunikativnost, aktivní a metodický přístup, zodpovědnost za vlastní práci, organizační schopnosti, samostatnost, přesnost, spolehlivost, zodpovědnost, rozhodnost, zájem o další vzdělání.

Náležitosti přihlášky uchazeče jsou:
- jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonické spojení, datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno připojit:
- strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (případně potvrzení o podání žádosti),
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším vzdělání,
- podepsané prohlášení v následujícím znění:

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat, souhlas k jejich zpracování a uchování. Jméno a příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.

Poslední den pro doručení Přihlášky s požadovanými doklady je: úterý 2. srpna 2016 do 14:00 hod.
Přihlášky dodejte v uzavřené obálce na adresu: Obecní úřad Lutín, Školní 203, 783 49 Lutín.
Obálku označte heslem "vedoucí stavebního úřadu"

Kontakt: 585 944 213, 606 750 050.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou výzvu kdykoliv v jejím průběhu.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)

Mzda: 17 870 - 26 870 Kč / měsíc

Region: Olomoucký kraj

Obor: Management

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail