Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Rakovník

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11274350741 | aktuálnost: 18. 8. 2016

Místo výkonu práce: Rakovník
Pracovní poměr na dobu určitou - zástup za rodičovskou dovolenou.
Náplň práce: výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, zejména krajinný ráz, lokální územní systémy ekologické stability krajiny, významné krajinné prvky, památné stromy, povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, ukládání náhradních výsadeb, ukládání pokut a opatření, obecná ochrana rostlin a živočichů
Požadavky: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, znalost práce s PC minimálně v rozsahu MS WORD a MS EXCEL, výhodou - praxe ve státní správě na úseku ochrany přírody a krajiny, vzdělání zaměřené na danou problematiku (především vysokoškolské), znalost odborné problematiky ochrany přírody a krajiny a problematiky zeleně a krajinného rázu, znalost obecně závazných právních předpisů, zejména správního řádu, přestupkového zákona, zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o obcích v platných zněních. Řidičský průkaz a ochota řídit služební vozidlo.
Platové podmínky: dle vládního nařízení č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (Tř.9)
K písemné přihlášce přiložte životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce – originál nebo úředně ověřená kopie), úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání, čestné prohlášení o oprávnění k řízení motorového vozidla.
Veškeré náležitosti přihlášky a doložení příloh jsou podmínkou pro zařazení do výběrového řízení, které proběhne po uplynutí termínu k podání přihlášek.
Písemné přihlášky zasílejte v termínu do 9.9.2016 do 12:00 hodin na adresu: Město Rakovník, Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník, popř. je možno přihlášku podat osobně do podatelny MěÚ na výše uvedené adrese.
Obálku s přihláškou označte heslem „VŘ – referent - ochrana přírody a krajiny“.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 15 170 Kč / měsíc

Region: Středočeský kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail