Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Vodňany

Účetní auditoři

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11253160703 | aktuálnost: 13. 8. 2016

Starosta města Vodňany vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice interního auditora / interní auditorky

Druh práce:
- sestavování plánů interních auditů a veřejnosprávních kontrol, samostatné provádění veřejnosprávních kontrol uvnitř městského úřadu, organizačních složek města, orgánů obce /obecní policie/ a příjemců veřejné finanční podpory poskytované městem Vodňany,
- provádění finančních auditů, auditů systému a auditů výkonu

Doba výkonu práce: na dobu neurčitou
Platové podmínky: platová třída 10 dle NV č.564/2006 Sb., - příloha č. 4
(16.440 – 24.750 Kč podle délky započitatelné praxe + příslušné příplatky)
Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: od 01.10.2016

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- občan ČR, nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR se znalostí českého jazyka
- způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost, bezúhonnost, věk minimálně 18 let
Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání – obor ekonomický
- schopnost analytické a koncepční práce, psychická odolnost
- pečlivost, odpovědnost, spolehlivost, časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení
- kultivovaný písemný projev
- ochota se dále vzdělávat
- orientace v legislativě veřejné správy
Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče - uchazečky:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu (u cizího státního občana)
- datum a podpis
V přihlášce laskavě uveďte kontaktní údaje - telefon, mobilní telefon, e-mail.
Povinné přílohy přihlášky:
- strukturovaný životopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů – ne starší než 3 měsíce u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- souhlas s evidováním osobních údajů
Písemnou přihlášku do výběrového řízení doručte nejpozději do 31.08.2016 na Městský úřad Vodňany,
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany. Na obálce vyznačte: „NEOTEVÍRAT- výběrové řízení na
interního auditora“.
Bližší informace o výběrovém řízení poskytne tajemnice Mgr. Pavla Smolová na tel. 383 379 101.
Starosta města Vodňany si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nikoho nevybrat
- organizační dovednosti
- znalost problematiky, jejíž výkon se vyžaduje
- velmi dobrá počítačová gramotnost
- samostatnost při řešení úkolů
- řidičské oprávnění skupiny B
Výhodou je:
- praxe v oblasti interního auditu ve veřejné správě

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Vysokoškolské

Mzda: 16 440 - 24 750 Kč / měsíc

Region: Jihočeský kraj

Obor: Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail