Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Tištěná inzerce (MF DNES)

Ředitel odboru organizace a veřejných zakázek - 3.kolo

Převzato z deníku MF DNES - referenční číslo: AB7E2AE6 | aktuálnost: 18. 10. 2016

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
Ředitel odboru organizace a veřejných zakázek – 3. kolo.

Charakteristika činnosti služebního místa:
- koncepce a koordinace personální správy v ERÚ,
- tvorba služebních a pracovních předpisů ERÚ v oblasti organizačních věcí služby, včetně průběžné novelizace,
- vedení správních řízení v oblasti organizačních věcí služby a správy služebních vztahů (zákon
č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění) včetně přípravy správních rozhodnutí,
- řešení soudních pracovněprávních či správních sporů v oblasti státní služby,
- právní podpora v oblasti veřejných zakázek.

Požadujeme:

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
- je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
- je plně svéprávný,
- je bezúhonný,
- dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo - magisterský studijní program Právo a právní věda, obor Právo,
- má potřebnou zdravotní způsobilost,
- je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.,
- je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,
- je osobou podle § 57 odst. 3, 5 a nebo 6 zákona.

Žádosti je nutné podat předepsaným způsobem dle zákona.

Bližší informace včetně vzorové žádosti a všech povinných příloh naleznete na www.eru.cz/ cs/nabidky-a-zakazky.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 28. října 2016 dle podmínek uveřejněných na výše uvedených webových stránkách úřadu.

Nabízíme:

Nabízíme:
- služební poměr v ústředním orgánu státní správy,
- 13. platová třída (podle Přílohy č. 1 k zákonu),
- pružná služební doba,
- osobní odborný rozvoj.

Region: kraj Vysočina

Obor: Management

Typ nabídky: Zaměstnání

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail