Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Statutární město Brno

Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11534420739 | aktuálnost: 6. 10. 2016

Tajemník Magistrátu města Brna
vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice
právník s místem výkonu práce: Odbor interního auditu a kontroly MMB
Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.).
Charakteristika pozice:
Výkon komplexní právní činnosti v oblasti kontroly, dozoru, interního auditu, vyřizování stížností a petic. Zabezpečení výkonu specializovaných kontrol výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městských částí a výkonu specializovaných kontrol u Magistrátu města Brna, příspěvkových organizací zřízených městem a orgánu města Městské policie Brno.
Bližší informace o druhu práce podá:
JUDr. Pavel Vavřík, vedoucí Odboru interního auditu a kontroly, tel. č. 542 172 017.
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platová třída 10 - platový tarif od 16.440, Kč + příplatky dle nařízení vlády).
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
vysokoškolské právnické vzdělání,
orientace v právních předpisech upravujících výkon kontrolní a dozorové činnosti obcí,
dobrá znalost práce na PC,
vysoké pracovní nasazení, odpovědnost, spolehlivost, flexibilita, samostatnost,
běžná znalost alespoň jednoho světového jazyka (angličtina, němčina, francouzština),
dobrý písemný projev a komunikační schopnosti.
Dále výhodou:
praxe ve veřejné správě.
Termín nástupu: listopad 2016
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka
stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb. jsou:
státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,
věk minimálně 18 let,
způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
ovládání jednacího jazyka.
Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odstavec 4 zákona č. 312/2002 Sb.):
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Uveďte rovněž telefonní spojení, název a číslo výběrového řízení a prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.
K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):
strukturovaný životopis,
výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - získání viz poznámka*),
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - ověření viz poznámka*).
Písemné přihlášky s příslušnými doklady vždy předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem výběrového řízení do 20. 10. 2016 (včetně) na adresu:
Magistrát města Brna
Personální oddělení
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno
nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. č. 3.
Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vašepřihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo.
Informace k organizaci výběrových řízení včetně potřebných tiskopisů jsou k dispozici na internetu (www.brno.cz) nebo na Personálním oddělení MMB.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Vysokoškolské

Mzda: 16 440 Kč / měsíc

Region: Jihomoravský kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail