Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Tištěná inzerce (MF DNES)

ředitel/ředitelka: Centra vzdělanosti Libereckého kraje

Převzato z deníku MF DNES - referenční číslo: AB479C49 | aktuálnost: 14. 7. 2016

Ředitel/ředitelka Centra vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace se sídlem Masarykova 542/18, 460 01 Liberec i - Staré Město – s předpokládaným nástupem 1. 9. 2016.Případné dotazy na telefonním čísle 485 226 240 nebo e-mail: eva.trpkosova@kraj-lbc.cz.

Požadujeme:

Vzdělání, praxe a další předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školských předpisů a morální bezúhonnost. K podepsané přihlášce ke konkurzu přiložte:? úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj. vysokoškolský diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace (v případě dosažení odborné kvalifikace v jiném než českém jazyce je nutné doložit úředně ověřenou kopii dokladu o vykonání zkoušky z českého jazyka); doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, ze kterého je patrný druh vykonávané práce a přesné časové vymezení ; lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele příspěvkové organizace (ne starší než 3 měsíce); strukturovaný životopis;? vlastní koncepci rozvoje centra v rozsahu max. 4 strany A4, včetně čestného prohlášení
o autorství zpracované koncepce (tiskopis je k dispozici na webových stránkách Libereckého kraje nebo www.edulk.cz);? výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce).Přihlášky lze doručit osobně nebo poštou nejpozději do 15. 7. 2016, do 15:00 hod.
na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. Na obálku uveďte: „Centra vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace – neotvírat“.

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail