Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ

Pracovníci veřejné správy v oblasti daní

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11112210779 | aktuálnost: 15. 7. 2016

Ředitel Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č. 300240 odborný referent / vrchní referent Oddělení vyměřovací I Odbor vyměřovací I Sekce Územní pracoviště Brno I Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj v oboru služby "Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění". Místem výkonu služby je Brno.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. 9. 2016.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.
Služba zahrnuje zejména:
Zajišťování agendy fází daňového řízení nebo správy více druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.
Jedná se o tyto činnosti:
- zpracování a vyměřování daňových tvrzení,
- provádění postupů k odstranění pochybností,
- spravování osobních daňových účtů,
- provádění úročení,
- vyřizování žádostí, zpracování stanovisek, provádění postupů k odstranění pochybností.
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 2.8.2016 tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 4, 602 00 Brno nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna3000@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky qdhny4c.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo č. 300240 odborný referent / vrchní referent Oddělení vyměřovací I".
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může v souladu se zákonem zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem.
K žádosti dále žadatel přiloží:
strukturovaný profesní životopis
Bližší informace poskytne:
Eva Juráková, e-mail: Eva.Jurakova@fs.mfcr.cz, tel.: 545561303

Odkaz na pracovní nabídky: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/nabidka-zamestnani/app/RGVmYXVsdFBvcnRhbEFwcGxpY2F0aW9ufEFwbFByYWNlU2V6bmFtLmFzcHg%2fbGFuZz1jcw%3d%3d?typ=-1&urad=3000&ft=&misto=


Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 15 170 Kč / měsíc

Region: Jihomoravský kraj

Obor: Státní, veřejná správa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail