Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

MĚSTO Jáchymov

Úředníci jinde neuvedení

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11166320774 | aktuálnost: 27. 7. 2016

Kontakt: POUZE zaslat písemné přihlášky, poštou, doručit osobně.
Administrace dotačních programů, příprava investic města, příprava a administrace veřejnoprávních smluv, příprava stanovisek ke stavbám cizích subjektů).
Předpokládaný nástup: ihned - případně dle dohody
Místo výkonu práce: Městský úřad Jáchymov, nám. Rebubliky 1, 362 51 Jáchymov.
Pracovní pozice bude dle platné legislativy zařazena do platové třídy 9.

Podmínky pro přijetí:
- vzdělání SŠ ukončené maturitní zkouškou
- znalost práce s PC
- schopnost rychlé orientace v platné legislativě
- samostatnost, zodpovědnost a dobré komunikační schopnosti
- osobní předpoklady pro práci ve veřejné správě

Výhodou je:
praxe ve veřejné správě, znalost dotačních politik

Uchazeč podá na Městský úřad Jáchymov písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- název pracovní pozice, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis. (pro snadnější komunikaci telefonické spojení a elektronickou adresu).

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
- životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo úředně ověřená kopie)
- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč nejpozději do 19. 8. 2016 do 12. hodin (přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny) na adresu:

Městský úřad Jáchymov
tajemnice
nám. Rebubliky 1
362 51 Jáchymov
nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Jáchymov

Obálka označená " Výběrové řízení - zaměstnání" nebude v podatelně otevřena.

Lhůta k doplnění dokladů či náležitostí je 10 dnů po ukončení příjmu přihlášek. Uchazeč nese náklady, které mu vznikly účastí na výběrovém řízení.

Písemný materiál po ukončení výběrového řízení:
- zasíláme doporučeně zpět na Vámi uvedenou adresu
- možnost osobního vyzvednutí v kanceláři č. 9 Městského úřadu v Jáchymově.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 15 170 - 22 810 Kč / měsíc

Region: Karlovarský kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail