Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Vimperk

Úředníci v oblasti správy průmyslu a dopravy

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11220350744 | aktuálnost: 6. 8. 2016

Náplň práce:
přestupková řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku
dopravy a silničního hospodářství a správních řízení s touto agendou souvisejících,
administrativní práce spojená s činností odboru,

Místo výkonu práce:
Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, pracoviště: TKB, Nad stadionem 199, 385 17 Vimperk

Platová třída: 9

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
Za bezúhonnou podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Zájemce podá písemnou přihlášku. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu uchazeče,
- datum a podpis uchazeče,
- telefonní, popř. e-mailové spojení.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
- životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, možno získat na MěÚ Vimperk ihned výstupem Czech POINTU (tel.: 388 402 236),
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Další požadavky:
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet), rychlá orientace v pracovní problematice, velmi dobrá znalost zákona
o provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/2000 Sb.) a přestupkového zákona (zákon č. 200/1990 Sb.), schopnost samostatné práce, schopnost asertivního jednání s lidmi, časová flexibilita, ochota se dále vzdělávat, znalost správního řízení (zákon č. 500/2004 Sb.), orientace v ostatních dopravních předpisech, znalost cizích jazyků výhodou a řidičské oprávnění skupiny B.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 09.09.2016 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: "NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ODBOR DOPRAVY".

Podrobnější informace podá: Lenka Černá - vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství tel: 388 459 089 nebo zástupce vedoucí tel: 388 459 091

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 15 170 - 22 810 Kč / měsíc

Region: Jihočeský kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail