Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Statutární město Opava

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11203860744 | aktuálnost: 4. 8. 2016

Předpoklady pro výkon funkce: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění:
Požadavky stanovené statutárním městem Opava: VŠ vzdělání technického směru zaměřeného na ochranu přírody a krajiny, praxe v oboru výhodou, zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oboru vítána, praxe v samosprávě nebo státní správě v oboru vítána, znalost zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů včetně příslušné prováděcí vyhlášky, znalost dalších zákonů: zákon č. 128/2000 Sb., 500/2004 Sb., 17/1992 Sb., 123/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zkušenosti v komunikaci s klientem, profesionální vystupování, velmi dobrá znalost práce s PC, včetně GIS a prezentací (MS Office, Internet), organizační a komunikativní schopnosti, časová flexibilita, samostatnost, zodpovědnost, řidičský průkaz skupiny "B" výhodou, schopnost samostatného jednání a rozhodování, hovorová znalost jednoho světového jazyka výhodou, dobrý zdravotní stav.
Plat: 10. stupeň dle prokázané praxe (v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb.) od 16.440,- až 24.750 Kč + možnost přiznání osobního ohodnocení, HPP, smlouva na dobu neurčitou, pružná pracovní doba, místo výkonu práce: město Opava, předpokládaný nástup: 1. 9. 2016.
Charakteristika vykonávané práce: Zajišťování výkonu státní správy v přenesené působnosti v rozsahu obce, obecního úřadu a úřadu obce s rozšířenou působností a samosprávy na území Statutárního města Opavy a správního území obce s rozšířenou působností Opava na úseku ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů s hlavním důrazem kladeným především na problematiku: 1. povolování kácení dřevin, 2. významných krajinných prvků (závazná stanoviska, registrace, ochranná pásma), 3. krajinného rázu (souhlasy ke stavbám a jiným činnostem ovlivňujícím krajinný ráz), 4. územního systému ekologické stability (vymezování, hodnocení), 5. provádění biologického hodnocení, 6. vydávání stanovisek k činnostem, stavbám a k územním plánům.
Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: přesné označení výběrového řízení o jméno, příjmení a titul uchazeče o datum a místo narození o státní příslušnost uchazeče o místo trvalého pobytu uchazeče o číslo občanského průkazu o kontaktní telefonní číslo o kontaktní e-mail o datum a podpis uchazeče.
Požadované doklady: profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava, motivační dopis, originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom i ověřená kopie vysvědčení o státní zkoušce).
Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 26 Opava. Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení". Termín ukončení příjmu přihlášek: 10. 8. 2016
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.
Poznámka: pracoviště Magistrátu města Opavy jsou v režimu nekuřáckých pracovišť. Více k náplni práce na stránkách Magistrátu města Opavy.


Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Bakalářské

Mzda: 16 440 - 24 750 Kč / měsíc

Region: Moravskoslezský kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail