Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Odry

Úředníci jinde neuvedení

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11535510728 | aktuálnost: 6. 10. 2016

Z:5.10.2016. Místo výkonu práce: Město Odry
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 04/2016
tajemnice MěÚ Odry vyhlašuje v souladu s ustanoveními § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení níže uvedené pracovní pozice:
Referent/ka Stavebního úřadu Městského úřadu Odry
Druh práce a její charakteristika: zabezpečení výkonu státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Na svěřeném správním území rozhodování o umisťování, povolování, povolování zkušebního, předčasného či trvalého užívání, nařizování a povolování odstraňování, dodatečné povolování staveb, terénních úprav či zařízení. Výkon kontrolních prohlídek, státních dozorů, nařizování nezbytných udržovací prací a stavebních úprav, projednávání přestupků a správních deliktů. Pracovník dále vykonává agendu spjatou se základním registrem RUIAN, hlášení statistických údajů.
Uchazeč musí splňovat předpoklady podle § 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
Jiné požadavky Města Odry pro vznik pracovního poměru: kvalifikační předpoklady dle § 13a zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, řidičský průkaz skupiny B, praxe ve státní správě výhodou, znalost práce na PC v programu VITA, ArcGiS výhodou, komunikativnost, spolehlivost, samostatnost, společenská úroveň jednání a vystupování, trestní bezúhonnost. Předpokládaný nástup: 01.11.2016
Písemná přihláška bude obsahovat:jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, (telefonický a případně e-mailový kontakt), číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče, přílohy dle následujícího odstavce: Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: strukturovaný životopis s motivačním dopisem, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených požadavků pro vznik pracovního poměru, nepovinně též dalších znalostí a dovedností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o splnění předpokladů stanovených zvláštním zákonem (č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Do doby dodání dokladu dle příslušných lhůt lze tento dokument nahradit čestným prohlášením. Doklad nepřipojují uchazeči narození po 1. 12. 1971., souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jiné doklady osvědčující splnění "jiných požadavků města"
Platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů do 10. platové třídy, pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) se zkušební dobou 3 měsíců.
Organizace si vyhrazuje právo funkční místo neobsadit, případně výběrové řízení zrušit.
Přihlášky zasílejte do 17. 10. 2016 na adresu Městského úřadu Odry, tajemnice,
Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry s označením NEOTVÍRAT "Přihláška do VŘ
č. 04/2016 - Refer

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 16 440 - 24 750 Kč / měsíc

Region: Moravskoslezský kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail