Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace

Specialisté v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11184600715 | aktuálnost: 30. 7. 2016

Místo výkonu práce: Průběžná 6222/122, Ostrava - Poruba

Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky zájemců se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami doručené osobně, poštou nebo elektronicky na sekretariát Centra sociálních služeb Poruba, p. o., od 15. 7. 2016 do 5. 8. 2015, na adresu:
Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
Průběžná č. 6222/122, 708 00 Ostrava - Poruba popř. na e-mail: cssporuba@cssporuba.cz.
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoli v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.
Bližší informace k přihlášce podá: Ing. Šárka Benešová, MBA – personal

Ředitelka Centra sociálních služeb Poruba, příspěvkové organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Referent/ka majetkové správy a pokladní

Pracovní poměr: Hlavní pracovní poměr na dobu určitou.
Platové zařazení: odpovídá Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., příloha č. 1

Charakteristika pracovní pozice:
Komplexně zajišťuje majetkovou správu celé organizace, tj. nabytí – pořízení majetku, jeho uchování, zapůjčení, pronájem až po jeho likvidaci a odepsání v evidenci. Určuje jednotný obecně platný způsob nakládání s majetkem v jednotlivých úsecích organizace. Vede fyzicky soupis majetku a shromažďuje informace o stavu (opravy, údržba) majetku podle druhu. Připravuje věcné podklady pro uzavírání smluv týkajících se majetku (údržba, opravy, vybavení, pronájem, apod.)
Zodpovídá za vedení a chod pokladny a pokladní manipulaci s peněžní hotovostí. Vede pokladní deník a zodpovídá za jeho správnost. Zpracovává pokladní doklady a ostatní písemnosti a zodpovídá za jejich záznam a uchování včetně shromažďování a kontroly náležitostí účetních dokladů.

Požadované vzdělání:
-Vyšší odborné vzdělání ekonomického směru + 3 roky praxe v ekonomické oblasti
-SŠ vzdělání ekonomického směru + 10 let praxe v ekonomické oblasti

Předpoklady:
-Způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
-Zdravotní a odborná způsobilost
-Samostatnost v rozhodování
-Spolehlivost, loajalita
-Požadované znalosti a dovednosti:
-Základní znalost zákonných norem vztahujících se k dané problematice
-Práce na PC – pokročilý (MS Office, Word, Excel, internet)
-Znalost informačního systému GORDIC výhodou
-Řidičský průkaz skupiny B
-Flexibilita, organizační schopnosti, schopnost samostatné i týmové práce

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2016

Požadované doklady:
-Přihláška (musí obsahovat: číslo výběrového řízení, jméno, příjmení, datum a místo narození, bydliště, korespondenční adresa, datum a podpis)
-Strukturovaný životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností
-Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
-Kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 14 420 - 20 150 Kč / měsíc

Region: Moravskoslezský kraj

Obor: Státní, veřejná správa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail