Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

MĚSTO ČESKÝ DUB

Vedoucí ostatních úředníků

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11524400736 | aktuálnost: 5. 10. 2016

Místo výkonu práce: Městský úřad Český Dub
Platové zařazení: 9. platová třída, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců + příplatek za vedení + osobní ohodnocení
Charakteristika vykonávané činnosti:
- vedení 2 zaměstnanců odboru na úseku stavebního úřadu a 1 zaměstnance odboru na úseku životního prostředí
- výkon agendy stavebního úřadu, drobná investiční činnost města, příprava podkladů pro stavební řízení akcí města
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., zákona o úřednících
Kvalifikační předpoklady:
- min. střední vzdělání s maturitní zkouškou - obor stavební
Požadavky:
- výborná znalost práce s výpočetní technikou (Office, Windows, Excel, internet)
- řídící schopnosti, organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, psychická odolnost
- řidičský průkaz sk. B
Náležitosti písemné přihlášky (formulář na webu):
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, místo trvalého pobytu
- státní příslušnost uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- přesné označení výběrového řízení, datum a podpis uchazeče
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
- motivační dopis
- strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, včetně zkoušek odborné způsobilosti
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená fotokopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- ověřená fotokopie platného lustračního osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu: 1. 11. 2016 nebo dohodou
Lhůta pro podání přihlášky: do 17. 10. 2016
Způsob podání přihlášky - písemně na adresu:
Městský úřad Český Dub, k rukám tajemníka, nám. B. Smetany 1/I, 463 43 Český Dub
Obálku označte textem: Výběrové řízení - Vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 15 780 - 23 730 Kč / měsíc

Region: Liberecký kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail