Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

Všeobecné sestry bez specializace

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11172580766 | aktuálnost: 28. 7. 2016

Domov pro seniory Sokolnice, p.o.
Místo výkonu práce: Zámecká 57
Pracovní úvazek: plný
Předpokládaný termín nástupu: 01. 10. 2016
Základní předpoklady pro výkon funkce
- vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné nebo úplné středoškolské vzdělání související
s danou pracovní pozicí
- způsobilost k právním úkonům
- praxe v oboru
- beztrestnost
- pečlivost, svědomitost, organizační schopnosti
- dobrá znalost práce na PC

Další předpoklady uchazeče

- komunikace
- odolnost vůči stresovým situacím
- flexibilita


Typ pracovní smlouvy

Smlouva na dobu určitou se zkušební dobou 3 měsíce


Platové ohodnocení

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. ( katalog prací) a nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Podání přihlášky

Písemná přihláška bude podána v českém jazyce, osobně, poštou na adresu zadavatele: Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice
elektronickou poštou na adresu: kopeckova@domovsokolnice.cz


Náležitosti přihlášky:

- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- kontaktní spojení
- datum, podpis

Přílohy k přihlášce:

1. Strukturovaný životopis uchazeče s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech, dovednostech
2. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
3. Ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání


Lhůta pro podání nabídek do 1. kola končí 25.08.2016

Harmonogram výběru uchazeče
1. kolo: hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí,
2. kolo: osobní pohovory s vybranými uchazeči,

V případě dotazů je možné obrátit se na paní Radmilu Kopečkovou, tel. 544 423 155
e-mail: kopeckova@domovsokolnice.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče, a to bez uvedení důvodu.

V Sokolnicích dne 25.7.2016MVDr. Petr Nováček
ředitel

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSV

Mzda: 15 000 Kč / měsíc

Region: Jihomoravský kraj

Obor: Zdravotnictví, sociální služby, farmacie

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail