Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Generální finanční ředitelství

Generální finanční ředitelství vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 701163 - Investiční referent/ka. místo výkonu: Praha - platová třída: 12. - předpokládaný den nástupu: 1. 9. 2016 - pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení pracovního místa na dobu určitou jeden rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou) - pružná pracovní doba - pět týdnů dovolené - zaměstnanecké benefity

Investiční referent/ka - Finanční správa

referenční číslo: 82BA60EE | aktuálnost: 20. 7. 2016

Základní informace: zabezpečuje činnosti zejména stavebně-administrativního charakteru
- provádí technický dozor investora u menších investičních akcí
- provádí kontrolu stavebně technického stavu budov GFŘ a navrhuje příslušná opatření v oblasti oprav a udržování majetku
- zabezpečuje drobné opravy a údržbu budov včetně přímé kontroly a dohledu nad prováděním prací a jejich převzetí v rámci předání díla, účastní se na kontrolních dnech stavby
- poskytuje informace a odborné konzultace útvarům zabezpečující provoz a správu objektů GFŘ
- podílí se na zpracování návrhu plánu investičních akcí a oprav v souvislosti s přípravou návrhu státního rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu
- řeší odstranění havarijního stavu majetku
- provádí kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a daňových dokladů
- navrhuje opatření v oblasti energií a médií
- připravuje podklady pro zpracování statistik, vyhodnocování hospodaření s energiemi a médii
- kontroluje dodržování standardů

Požadujeme:

Základní předpoklady: kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
- praxe v oboru stavebních prací
- znalost práce s PC - aktivní znalost MS Office (Word, Excel, Outlook), internet
- flexibilita, pečlivost, odpovědnost
- psychická odolnost
- bezúhonnost
Služební úřad si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit.
Zaslání životopisu je považováno za souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s platnými předpisy EU. Osobní údaje budou evidovány výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání, tzn. tohoto výběrového řízení.
Odměňování se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy:
pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě;
služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců; nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností.
Organizace nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail