Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Jihomoravský kraj

Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11134720793 | aktuálnost: 20. 7. 2016

Provádění systémových analýz složitých procesů detekce bezpečnostních událostí v rámci kybernetického operačního centra, včetně obecných analýz incidentů a událostí pocházejících z činnosti orgánů kraje, příspěvkových organizací a dalších subjektů propojených do systému kybernetické bezpečnosti zabezpečované kybernetickým operačním centrem za využití podkladů a informací Národního centra kybernetické bezpečnosti. Provádění nepřetržitého monitorování vybraných segmentů datových síti JMK a zapojených organizací na výskyt kybernetických bezpečnostních událostí, incidentů, zranitelností a hrozeb. Podíl na všech procesech detekce a řešení kybernetických bezpečnostních událostí, incidentů, zranitelností a hrozeb.
Požadavky a předpoklady:
- dosažené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu, studijní obory zaměřené na oblast informatiky a komunikačních a informačních technologií
- znalosti oboru: praktická znalost HW, SW a základních OS, praktické zkušenosti s LAN a WAN sítěmi, znalost bezpečnosti počítačových systémů a sítí, znalost nástrojů a technologií kybernetické bezpečnosti, znalosti v oblasti detekce kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů
- znalost anglického jazyka
- dovednosti: analytické myšlení, schopnost pracovat v týmu, dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost vysokého pracovního nasazení a odolnost vůči stresu, schopnost řešit problémy, zodpovědnost, ochota se dále vzdělávat, schopnost aplikace získaných vědomostí, pečlivost, přesnost, preciznost, schopnost koncepční práce, zájem o rozšiřování vědomostí, řidičské oprávnění sk. B.
Pracovní pozice: analytik/analytička I. Kybernetického operačního centra (KOC) odboru kancelář ředitelky.
Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11.
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 8. srpna 2016. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.
Kontaktní pracovník - Mgr. Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitelky, telefon 54165 1262.
Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.
K přihlášce připojte:
strukturovaný profesní životopis
originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k diplomu (vysvědčení nebo dodatek nemusí být ověřováno)
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené p

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Bakalářské

Mzda: 17 870 - 26 870 Kč / měsíc

Region: Jihomoravský kraj

Obor: IT - správa systémů a služby

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail