Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Statutární město Opava

Specialisté v oblasti vodohospodářství

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11246000745 | aktuálnost: 20. 8. 2016

Předpoklady pro výkon funkce: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění:
Požadavky stanovené statutárním městem Opava: VŠ vzdělání technického směru (nejlépe stavebního) se zaměřením na vodní hospodářství podmínkou, praxe ve vodním hospodářství výhodou, zkouška zvláštní odborné způsobilosti ve vodním hospodářství vítána, praxe v samosprávě nebo státní správě ve vodním hospodářství vítána, znalost zákonů zejména: zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů včetně příslušných prováděcích vyhlášek k uvedeným zákonům, znalost dalších zákonů: zákon č. 128/2000 Sb., 500/2004 Sb., 17/1992 Sb., 123/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zkušenosti v komunikaci s klientem, profesionální vystupování, velmi dobrá znalost práce s PC, včetně GIS a prezentací (MS Office, Internet), organizační a komunikativní schopnost, časová flexibilita, samostatnost, zodpovědnost, řidičský průkaz skupiny "B", schopnost samostatného jednání a rozhodování, hovorová znalost jednoho světového jazyka výhodou, dobrý zdravotní stav.
Platové zařazení: platová třída 10, stupeň dle prokázané praxe 16 440 - 24 750 Kč (v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění) + možnost přiznání osobního ohodnocení, stravenky, HPP, smlouva na dobu neurčitou, pružná pracovní doba, předpokládaný nástup: 1. 12. 2016, místo výkonu práce: město Opava.
Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: přesné označení výběrového řízení o jméno, příjmení a titul uchazeče o datum a místo narození o státní příslušnost uchazeče o místo trvalého pobytu uchazeče o číslo občanského průkazu o kontaktní telefonní číslo o kontaktní e-mail o datum a podpis uchazeče.
Požadované doklady: profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava, motivační dopis, originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom i ověřená kopie vysvědčení o státní zkoušce). Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 26 Opava.
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení". Termín ukončení příjmu přihlášek: 9. 9. 2016.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu. Poznámka: pracoviště Magistrátu města Opavy jsou v režimu nekuřáckých pracovišť.
Charakteristika vykonávané práce: Zajišťování výkonu státní správy na úseku ochrany vod v rozsahu obecního úřadu a úřadu obce s rozšířenou působností, včetně zajišťování výkonu státní správy speciálního stavebního úřadu. Provádění dozorčí, metodické a kontrolní činnosti, ukládání opatření k nápravě. Více k náplni práce na webových stránkách MMO.




Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Bakalářské

Mzda: 16 440 - 21 750 Kč / měsíc

Region: Moravskoslezský kraj

Obor: Věda a výzkum

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail