Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Tištěná inzerce (MF DNES)

Úředník/úřednice oddělení správních deliktů

Převzato z deníku MF DNES - referenční číslo: 762B4573 | aktuálnost: 1. 12. 2016

Druh práce: úředník/úřednice oddělení správních deliktů
Platová třída: 10
Místo výkonu práce: správní obvod obce s rozšířenou působností Cheb
Termín nástupu: 2. ledna 2017 nebo podle dohody

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
- státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR,
- věk minimálně 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost,
- ovládání jednacího jazyka.

Minimální požadavky úřadu:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti (§ 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich),
- organizační a komunikační schopnosti,
- znalost zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění,
- znalost zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění,
- rámcová znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
- řidičské oprávnění skup. B,
- dobrá uživatelská znalost práce s PC,
- do 6 měsíců po nástupu do funkce povinnost přihlásit se ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti, pokud tuto zkoušku uchazeč již neabsolvoval nebo nemá vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice.

Výhodou:
- praxe ve státní správě na úseku přestupků,
- osvědčení o odborné způsobilosti k projednávání přestupků podle zákona o přestupcích nebo zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Výčet dokladů, které je nutné předložit:
- vyplněná přihláška do výběrového řízení (tiskopis je k dispozici v podatelně Městského úřadu Cheb a na internetových stránkách www.cheb.cz),
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a odborných znalostech a dovednostech uchazeče,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail