Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Vodňany

Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11253150712 | aktuálnost: 13. 8. 2016

Tajemnice Městského úřadu Vodňany vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení na místo úředníka /úřednice odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství

Druh práce: referent/referentka odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství
Doba výkonu práce: na dobu neurčitou
Platové podmínky: platová třída 10 dle NV č.564/2006 Sb., - příloha č. 4
(15.960 - 24.020 Kč dle délky započítané praxe)
Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: nejdříve od 01.09.2016
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost, bezúhonnost
- odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle § 110 odst. 4 zákona 108/2006 Sb.
Požadavky:
- praxe v oboru a ve veřejné správě vítána
- znalost problematiky zákona o obcích a příslušné legislativy související s výkonem sociálně-právní ochrany dětí
- dobré komunikační a organizační schopnosti
- spolehlivost a samostatnost
- časová a pracovní flexibilita
- schopnost týmové spolupráce
- empatie
- ochota rozvoje vlastních osobních i pracovních kompetencí
- řidičský průkaz skupiny B
- velmi dobrá znalost práce s PC
Písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami zašlete na adresu:
Městský úřad Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany nebo odevzdejte na podatelně MěÚ nejpozději do 22.08.2016. Za rozhodující se považuje datum přijetí na podatelně MěÚ.
Na obálce vyznačte: „NEOTEVÍRAT- výběrové řízení – úředník/úřednice odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství“.
Bližší informace o výběrovém řízení poskytne vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství Mgr. Júsuf Traore na tel. 383 379 150.
Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče - uchazečky:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu (u cizího státního občana)
- datum a podpis
V přihlášce laskavě uveďte kontaktní údaje - telefon, mobilní telefon, e-mail.
Povinné přílohy přihlášky:
- strukturovaný životopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů – ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas s evidováním osobních údajů
Tajemnice si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nikoho nevybrat.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Vyšší odborné

Mzda: 15 960 - 24 020 Kč / měsíc

Region: Jihočeský kraj

Obor: Státní, veřejná správa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail