Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

APOSS Liberec, příspěvková organizace

Ostatní pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11205870778 | aktuálnost: 4. 8. 2016

Místo výkonu práce: APOSS Liberec, příspěvková organizace, Zeyerova 832/24, Liberec 1
Platové zařazení: 5. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce a Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě).
Charakteristika vykonávané činnosti:
- přímá obslužná péče a základní výchovná nepedagogická činnost pro osoby se zdravotním postižením
- směnný provoz
Zákonné předpoklady:
- státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý pobyt dle § 65 a násl. Zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- ovládání českého jazyka
Kvalifikační předpoklady:
- vyučen nebo středoškolské vzdělání
- Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách akreditovaný MPSV, v rozsahu nejméně 150 hodin
Jiné požadavky:
- praxe v sociálních službách výhodou
- empatický přístup k osobám se zdravotním postižením
- schopnost týmové spolupráce
- znalost práce s výpočetní technikou
- samostatnost a flexibilita
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno a příjmení uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
- strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- motivační dopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- ověřená kopie dokladu o absolvování kvalifikačního kurzu
Pracovní poměr: na dobu neurčitou v souladu se Zákoníkem práce
Předpokládaný termín nástupu: říjen 2016
Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: APOSS Liberec, příspěvková organizace, Zeyerova 832/24, Liberec 1, 460 01. V termínu do 31. 8. 2016.
Obálku označte textem: Výběrové řízení Pracovník v sociálních službách.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Střední odborné (vyučen)

Mzda: 10 900 - 15 160 Kč / měsíc

Region: Liberecký kraj

Obor: Služby, osobní služby, au-pair

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail