Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Obec Ruda nad Moravou

Knihovníci

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11569890729 | aktuálnost: 13. 10. 2016

Tajemník OÚ Ruda nad Moravou vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:
knihovník - knihovnice

Místo výkonu práce: Ruda nad Moravou, OÚ, 9. května 40, 789 63, Ruda nad Moravou

Druh práce: zajištění půjčovního provozu - evidence výpůjček a registrace čtenářů v knihovním systému, technické zpracování nových knih, opravy a údržba knihovního fondu, řazení knih a časopisů ve volném výběru, příprava cirkulačních souborů, revize knihovních fondů SK a MK, příprava soutěží a besed pro děti a mládež a další aktivity knihovny

Platové zařazení: 7. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě (uvedeno při plném úvazku)

Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce
Pracovní úvazek: 0,2
Předpokládaný nástup: 01.01.2017 nebo dle dohody

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR
- minimální věk 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka

Základní požadavky:
- SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou
- zkušenosti na obdobné pozici výhodou
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrá znalost práce na PC a kancelářského softwaru
- řidičské oprávnění skupiny "B" podmínkou

Lhůta pro podání přihlášky: 04. 11. 2016 do 12.00 hodin
Místo a způsob podání přihlášky: osobně, e-mailem na adresu: tajemnik@ruda.cz, poštou na adresu Obecní úřad Ruda nad Moravou, 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou, obálku označte "Veřejná výzva - knihovník".

Přihláška musí obsahovat:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu
f) telefonní spojení
g) datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které je nutno připojit k přihlášce:
- strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání a kvalifikaci
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Obecní úřad Ruda nad Moravou si vyhrazuje právo veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že Obec Ruda nad Moravou bude pro potřeby veřejné výzvy nakládat s jeho osobními údaji.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 12 880 - 19 370 Kč / měsíc

Region: Olomoucký kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail